فراخوان های برگزیده

Arrow
Arrow
PlayPause
ArrowArrow
Slider

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي

شناسه: 1228437

مناقصه‌گزار

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه آبادان

موضوع مناقصه

ساخت ايستگاه گاز و لوله كشي تا محل مصرف ديگ‌هاي بخار انبار شماره 2 نفتكوره ماهشهر (400112)

برآورد

18.259.803.105 (هجده ميليارد و دويست و پنجاه و نه ميليون و هشتصد و سه هزار و يكصد و پنج) ريال

نوع و مبلغ تضمين فرآيند ارجاع كار

ارائه رسيد وجه مبني بر واريز مبلغ 913.000.000(نهصد و سيزده ميليون)ريال حساب جاري 9200040287 بانک ملت به شناسه پرداخت 40240 به نام شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي منطقه آبادان يا يا ارائه هرنوع تضمين برابر آئين‌نامه تضمين معاملات دولتي مصوب 22/09/94

مهلت دريافت اسناد مناقصه و ارزيابي كيفي

تا ساعت 14:00 روز 13/09/1400 قابل برداشت از سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir

مهلت ارسال اسناد مناقصه و ارزيابي كيفي

تا ساعت 14:00 مورخ 27/09/1400 كليه پاكات مي‌بايست در سامانه ستاد به آدرس فوق بارگذاري گردد. همچنين پاکت (الف) مي‌بايست به صورت فیزیکی تحويل دبيرخانه كميسيون مناقصات گردد. در صورت عدم بارگذاري در سامانه ستاد تحويل پاكات فيزيكي به هيچ عنوان ميسر نمي‌باشد.

ساعت و تاريخ و محل جلسه توجيهي

ساعت 11:00 مورخ 15/09/1400 در سالن جلسات ناحیه ماهشهر به آدرس: ماهشهر، خیابان آب، بالاتر از پل معلم، شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي منطقه آبادان، ناحیه ماهشهر (بازديد از محل تأسيسات انبار نفت ماهشهر از صبح روز ياد شده تا قبل از جلسه توجيهي و با هماهنگي دفتر ناحيه ماهشهر به شماره تلفن 52342321-061 امكان‌پذير مي‌باشد)

ساعت و تاريخ و محل جلسه گشايش پاكات

ساعت 11:00 مورخ 1/10/1400 در سالن جلسات ستاد منطقه به آدرس: آبادان، بريم، شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي منطقه آبادان

شرایط عمومی مناقصه‌گران

1-     ارائه گواهي تأیيد صلاحيت و رتبه‌بندي حداقل پايه 5 در رشته تأسيسات يا نفت و گاز از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

2-     ارائه گواهي صلاحيت معتبر ايمني از اداره كل كار و تعاون استان

3-     دارا بودن تأیيديه از شركت ملي گاز

4-     ارائه اساسنامه و آخرين آگهي تغييرات

5-     برنده مناقصه مكلف به ارائه اصل كليه مستندات بارگذاري شده مي‌باشد. در صورت هرگونه تناقض برابر قوانين و مقررات برخورد خواهد شد.

*با توجه به اينكه كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه‌گران و گشايش پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد، لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت‌نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاء الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

* اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه مركز تماس: 41934-021

*در صورت بروز ابهام با شماره تلفن 8-53267196-061 داخلي 129 يا 09358455101 آقاي اوشايي تماس حاصل شود.

كد فراخوان پايگاه ملي مناقصات

53101776

شماره ثبت در سامانه تداركات الكترونيك دولت

2000092178000020

     

روابط عمومي شركت ملي پخش فراورده‌هاي نفتي منطقه آبادان

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد