فراخوان های برگزیده

Arrow
Arrow
PlayPause
ArrowArrow
Slider

 

((آگهي مرحله دوم (تجدید) مناقصه عمومی یک مرحله­ای))

شماره: 16/8/847/1400

 

 

·  مناقصه­ گزار: شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه­های منطقه آزاد کیش

·  نوع مناقصه: عمومی یک مرحله­ای

·  موضوع مناقصه: عبارت است از واگذاری عملیات حجمی در اماکن متعلق به شرکت

·  برآورد اولیه مناقصه: برآورد اولیه مناقصه معادل 116.559.012.641 (یکصد و شانزده میلیارد و پانصد و پنجاه و نه میلیون و دوازده هزار و ششصد و چهل و یک) ريال می­باشد.

·  مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه معادل 5.827.950.632 (پنج میلیارد و هشتصد و بیست و هفت میلیون و نهصد و پنجاه هزار و ششصد و سی و دو) ريال می­باشد که می­بایست به یکی از دو روش ذیل ارائه شود:

- واریز نقدی به شماره‌حساب مندرج در اسناد و ارائه فیش بانکی مربوطه

- ارائه ضمانتنامه بانکی بدون هرگونه قيد و شرط به نام شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه­های منطقه آزاد کیش برای مدت 3 ماه و قابل تمدید برای یک دوره 3 ماهه دیگر.

تبصره1: ارائه ضمانتنامه شرکت در مناقصه از مؤسسات مالی و اعتباری توسط پیشنهاددهندگان مجاز نمی­باشد.

·  مهلت فروش اسناد مناقصه: از مورخ 08/09/1400 لغایت پایان وقت اداری ساعت 15:00 مورخ 16/09/1400

·  محل فروش اسناد مناقصه: از طریق مراجعه به سامانه برگزاری مناقصات و مزایدات شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه­های منطقه آزاد کیش به نشانی اینترنتی tender.kishports.com

·  مبلغ خرید اسناد مناقصه: مبلغ 2.000.000 (دو میلیون) ریال که می‌بایست از طریق درگاه پرداخت اینترنتی مندرج در سامانه فوق­ واریز و رسید خرید اسناد دریافت گردد.

·  آخرین مهلت زمان تحویل پاکات مناقصه: از تاریخ اتمام مهلت فروش اسناد لغایت ساعت 15:00 مورخ 28/09/1400

·  محل تحویل پاکات مناقصه:

- دفتر مرکزی مناقصه­گزار: جزیره کیش، بلوار ایران، ساختمان اداری واقع در خیابان اسکله شرقی بندرتجاری کیش، دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه­های منطقه آزاد کیش، تلفن: 44424853-076

- دفتر تهران: بزرگراه آفریقا، بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک)، نبش کوچه کیش، پلاک 45، ساختمان سازمان منطقه آزاد کیش، تلفن: 86084768ـ021

·  حدنصاب شرکت­کنندگان: حداقل تعداد شرکت­کنندگان جهت گشایش پاکات "الف"، "ب" 3 و"ج" یک شرکت­کننده می­باشد.

·  زمان گشایش پیشنهادات: پیشنهادات واصله مورخ 30/09/1400 در جلسه کمیسیون معاملات در دفتر مرکزی مناقصه­گزار گشایش خواهد شد.

·  شرایط مناقصه:

- شرکت کلیه اشخاص حقوقی دارای گواهی معتبر صلاحیت پیمانکار از اداره کل تعاون ­کار و رفاه اجتماعی استان­ها و یا کشور مجاز است.

- حداقل امتیاز ارزیابی کیفی پیمانکاران 65 امتیاز از 100 امتیاز می‌باشد.

- هزینه­های درج آگهی‌ در روزنامه به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

- به پیشنهاداتی که فاقد سپرده یا امضاء غیرمجاز و سپرده‌های کمتر از میزان تعیین شده، يا ارائه چک‌های بانکی و شخصی و نظایر آن براي تضمين شركت در مناقصه و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- اعتبار پیشنهادات واصله سه ماه می‌باشد و با نظر مناقصه­گزار برای یک دوره قابل تمدید است.

- ساير اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گرديده است جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: 44424853-076 داخلی 131 تماس گرفته شود.

 

شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد