فراخوان های برگزیده

شركت نفت مناطق مركزي ايران

شركت بهره‌برداري نفت و گاز شرق

 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

 (نوبت اول)

شناسه: 1262985

1- شماره مناقصه: 40001301

2- موضوع مناقصه : انجام خدمات مورد نياز امور ورزش

3- محل و مدت انجام کار: استان خراسان رضوی، سرخس و منطقه عملیاتی خانگیران، 12 ماه

4- نام و نشانی مناقصه‌گزار: شركت بهره‌­برداري نفت و گاز شرق- مشهد، بلوار خيام، بلوار ارشاد، خيابان مهندس، نبش مهندس 6، پلاك 18            

5- شرایط مناقصه‌گر:

5-1- دارا بودن شخصيت حقوقي، كد اقتصادي و شناسه ملي.

5-2- داشتن توانائي مالي، تجربه و تخصص در زمینه موضوع قرارداد.

5-3- دارا بودن گواهی‌نامه صلاحیت انجام کار در رسته خدمات عمومی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

5-4- دارا بودن گواهی‌نامه تأیید صلاحیت ایمنی معتبر صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

5-5- ارائه یک فقره سابقه قرارداد تأمین نیروی انسانی (با مبلغ حداقل 15.000.000.000 ریال طی 10 سال گذشته).

5-5- توانايي تهيه ضمانتنامه بانکی شركت در فرآيند ارجاع كار (مناقصه) به مبلغ 925.100.000 ريال (و یا واریز وجه نقد).

6- کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد. لازم است متقاضیان در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور، مراحل ثبت‌نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فرآیند از طریق سایت سامانه محقق سازند. فراخوان با شماره 2000092258000165 در سامانه ستاد ایران درج شده است.

7- پاکت‌های پیشنهادی مناقصه گران در ساعت 08:05 مورخ 17/11/1400 در محل آدرس مناقصه‌گزار گشوده خواهد شد.

8- در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، متقاضیان می‌توانند با تلفن‌های 323 و 37047319-051 تماس حاصل نمایند. اطلاعات مناقصه مذکور در پایگاه اطلاع‌رسانی مناقصات با شماره 53106742 ثبت‌شده است.

 

 

روابط عمومي شركت بهره‌برداری نفت و گاز شرق

شناسه آگهی: 1262985