فراخوان های برگزیده

 وزارت راه و شهرسازی                   

 راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران (سهامي خاص )           

 باسمه‌تعالی

راه آهن جمهوری اسلامی ایران

اداره کل راه‌آهن‌ فارس

 آگهي مزایده‌عمومی شماره 13/401/58 (فراخوان اول)

 اداره کل راه‌آهن فارس در نظر دارد نسبت به اجاره باجه فروش بلیت ایستگاه راه‌آهن شیراز به شرح ذیل از طریق مزایده‌عمومی به افراد حقیقی و حقوقی واجد‌شرایط اقدام نماید.

شماره مزایده

موضوع مزایده

متراژ

 (مترمربع)

برآورد قیمت کل 12 ماهه (ريال)

13/401/58

اجاره باجه فروش بلیت ایستگاه راه‌آهن شیراز

11

600.000.000

 

1- زمان انتشار در سایت روز چهارشنبه مورخ 28/02/1401 ساعت 14:00

2- مهلت دریافت و دانلود اسناد از طریق سامانه ستاد: حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 04/03/1401 ساعت 19:00

3- مهلت تحویل و بارگذاری پیشنهادات در سامانه ستاد: حداکثر تا روز سه‌شنبه مورخ 17/03/1401 ساعت 19:00

4- زمان و محل تشکیل جلسه مزایده و قرائت پیشنهادها: ساعت 10:00 روز چهارشنبه مورخ 18/03/1401، اداره کل راه‌آهن فارس

5- تاریخ بازدید روز دوشنبه مورخ 09/03/1401 لغایت روز پنج‌شنبه مورخ 12/03/1401

کلیه مزایده‌گران برای شرکت در مزایده می‌بایست از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) اقدام نمایند.

6- پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات (http://iets.mporg.ir) فقط جهت رؤیت اسناد مزایده و صورت‌جلسات مزایده قابل استفاده است.

7- هزينه چاپ و نشر دو نوبت آگهي به عهده برنده مزایده مي‌باشد.

8- قیمت پایه مزایده 600.000.000 ريال می‌باشد و سپرده شرکت در مزایده 30.000.000 ریال می‌باشد.

9- اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گزار:

 آدرس: اداره کل راه‌آهن فارس و تلفن: 7-36192255-071

10- متقاضیان شرکت در مزایده می‌بایست از شرکت‌های دارای مجوزهای لازم را جهت اجاره غرف در اماکن‌عمومی از مراجع ذی‌صلاح قانونی داشته باشند.

11- علاقمندان شرکت در مزایده می‌بایست جهت ثبت‌نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره‌های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه: 41934-021

اطلاعات تماس دفاتر ثبت‌نام سایر استان‌ها در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت‌نام، پروفایل مزایده‌گر موجود است.

12 شماره نیاز ثبت فراخوان در سامانه ستاد 5001001073000001 می‌باشد.

 

اداره تدارکات و پشتیبانی اداره کل راه آهن فارس