فراخوان های برگزیده

 

فراخوان مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی‌کیفی و تشخیص صلاحیت

شرکت معدنی املاح ایران

 

 شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به خرید 140 مترمکعب پکینگ سرامیکی زین‌اسبی 2 اینچ مطابق مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه از طریق مناقصه‌عمومی یک مرحله­ای همزمان با ارزیابی‌کیفی و تشخیص صلاحیت به شرح ذیل اقدام نماید:

1- مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ 700.000.000 ريال (هفتصد میلیون) ریال به‌صورت (ضمانتنامه بانکی معتبر قابل تمدید با حداقل سه ماه اعتبار و یا واریز وجه نقد به‌حساب شرکت معدنی املاح ایران و یا چک‌بانکی طرح صیاد)

2- مهلت دریافت اسناد مناقصه: تا پایان وقت اداری (ساعت 16:00) روز سه‌شنبه مورخ 03/03/1401

3-مهلت تحویل اسناد: تا پایان وقت اداری (ساعت 16:00) روز پنج‌شنبه مورخ 05/03/1401

4- زمان گشایش پاکت‌ها: روز شنبه مورخ 07/03/1401

5- محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه: اراک، میدان امام، کمربندی‌شمالی، کیلومتر 8 جاده معدن میقان، شرکت معدنی املاح ایران، تلفن: 33688115-086 داخلی 282 آقای دانش، تهران، یوسف‌آباد، خیابان 64، پلاک 29، تلفن: 88067828-021 داخلی 306 خانم اله­نظری. گرمسار، کیلومتر 35 جاده گرمسار به سمنان، تلفن: 31433000-023 داخلی 151 آقای فرجام.

6-دریافت اسناد به‌صورت الکترونیکی امکان‌پذیر است.

7- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

8-شرکت در قبول و یا رد پیشنهاد مختار است.

9-در صورتی که برنده مناقصه یا نفر دوم ظرف مدت مقرر حاضر به انعقاد قرارداد انجام معامله نشود سپرده آن‌ها به نفع شرکت ضبط خواهد شد.

 

 

 شرکت معدنی املاح ایران