فراخوان های برگزیده

آگهي مناقصه‌عمومی نوبت دوم

مناقصه‌گزار: قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)-هلدینگ تخصصی دریایی واحد اجرایی-مؤسسه عمران‌ساحل (پروژه تجهیز و تغییر کاربری اسکله‌های بندر پتروشیمی پارس)

موضوع مناقصه: عملیات اجرای سازه کنترل‌روم اسکله 12

مهلت شرکت در مناقصه: از تاريخ 05/04/1401 لغايت 12/04/1401

تاريخ تحويل پاکت‌ها: 13/04/1401

مدت اجرای قرارداد: 8 (هشت) ماه شمسی از تاریخ شروع قرارداد

مبلغ تضمين شرکت در مناقصه: مبلغ 950.000.000 ریال(نهصد و پنجاه میلیون ريال)

ضمانتنامه می‌بایست فقط و فقط در وجه قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) باشد و تأکید می‌گردد که از ذکر نام مؤسسه عمران‌ساحل و هلدینگ تخصصی دریایی و موارد مشابه جداً خودداری گردد.

کد اقتصادی قرارگاه خاتم‌الانبیاء: 411331663719 و شناسه ملی: 14003235490

_ اين مؤسسه در رد و یا قبول پيشنهاد مختار است.

- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج‌شده است.

-هزینه درج یک نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

آدرس جهت دریافت و تسلیم اسناد مناقصه:

بوشهر، شهرستان عسلویه منطقه اقتصادی پارس‌جنوبی، بندر پتروشیمی پارس - مؤسسه عمران ساحل، مدیریت امور قراردادها، تلفن تماس: 09179885058 و 09920020515

تهران تهران‌پارس بزرگراه شهید عباس دوران (اسب‌دوانی)، میدان شهید مهتدی، روبروی میدان میوه و تره‌بار پیروزی، جنب نیروی دریایی سپاه، مؤسسه عمران ساحل، طبقه دوم، مدیریت امور قراردادها، تلفن تماس: 38542808-38542837-021

(لطفاً قبل از مراجعه جهت هماهنگی با تلفن مذکور تماس حاصل فرمایید)

ضمناً هزینه چاپ آگهی بر عهده‌ برنده‌ مناقصه می‌باشد.

 

 

تنظیم‌کننده: تأییدکننده:

 

نظريه كارشناسي: