فراخوان های برگزیده

فراخوان مناقصه‌عمومی

نوبت دوم

یک مرحله‌ای

مناقصه‌گزار: قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص)، هلدینگ تخصصی نیرو، مؤسسه ایستاب

موضوع مناقصه: اجرای عملیات احداث سازه اصلی سقف تیکت‌هال ایستگاه مترو چهاردانگه، مطابق با شرایط و مشخصات فنی پیوست محل، مدت و نحوه دریافت اسناد.

مهلت مناقصه: از تاریخ 13/05/1401 الی 19/05/1401

تاریخ تحویل پاکات: 20/05/1401

تاریخ گشایش پاکات: 22/05/1401

مدت قرارداد: ۶ ماه از شروع قرارداد (۱۸۰روز)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 1.296.950.000 ریال (یک میلیارد و دویست و نود و شش میلیون و نهصد و پنجاه هزار ریال) به‌صورت ضمانتنامه بانکی به‌نفع دستگاه مناقصه‌گزار (ضمانتنامه صادره توسط مؤسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند مورد پذیرش است) و یا واریز وجه نقد

جهت خرید اسناد به نشانی: تهران، بزرگراه ا... سعیدی، جنب دفتر امام‌جمعه چهاردانگه، ایستگاه در حال ساخت مترو چهاردانگه، واحد امور قراردادها، مهندس امامی مراجعه نمایید.

دریافت اسناد فقط با ارائه فیش واریز وجه به مبلغ (یک‌میلیون ریال) به‌حساب شماره 5151718069003 شبا 740150000005151718069003 IR بانک سپه شعبه ملاصدرا تهران در وجه تنخواه درآمد واحد اجرایی امکان‌پذیر است.

وجه مذکور به هیچ عنوان قابل استرداد نمی‌باشد.

هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.