فراخوان های برگزیده

 

مناقصه‌عمومی

شرکت پالایش گاز بید بلند خلیج‌فارس در نظر دارد

اجرای سویل فلر کم‌فشار واحد پیش تراکم NGL 1000 واقع در سه‌راهی امیدیه آغاجاری به سمت پازنان یک را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی به اشخاص توانمند در این زمینه واگذار نماید.

1-مهلت دریافت اسناد مناقصه: یک هفته پس از انتشار نوبت دوم آگهی به نشانی مندرج دربند 3

2-آخرین‌مهلت تسليم پاكات مناقصه و ارزیابی کیفی: 10 روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی به نشانی مندرج دربند 3

3- متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به نشانی:

 سایت اینترنتی شرکت پالایش گاز بید بلند خلیج‌فارس به نشاني: WWW. pgbidboland.ir يا به دفتر امور حقوقی و پیمان­ها واقع در بهبهان، کیلومتر 17 بزرگراه بهبهان-رامهرمز، شركت پالایش گاز بید بلند خلیج‌فارس مراجعه نمایند.

نکته1: سایر اطلاعات و جزئیات مربوط، در اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه آمده است.

نکته 2: فاصله بین آگهی اول و دوم 5 روز می­باشد.

شماره تماس: 52102266-061