فراخوان های برگزیده

شركت آسياتك در نظر دارد، نسبت به برگزاري مناقصه عام يك مرحله‌ای بر اساس شرايط زير اقدام نمايد.

موضوع مناقصه: خرید و اجرای سیستم سرمایش دیتاسنتر در تهران

مهلت دريافت اسناد مناقصه: از ساعت ١0:00 روز سه‌شنبه مورخ 12مهرماه لغايت ساعت 12:00 روز سه‌شنبه مورخ ١9 مهرماه ١٤٠١

مهلت تحويل پيشنهادات: حداکثر تا ساعت ١٥:00 روز سه‌شنبه مورخ 26 مهرماه ١٤٠١

تضمين شركت در مناقصه: يك فقره ضمانت‌نامه بانكي و يا سفته به مبلغ 7.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال معادل هفت‌صد ملیون تومان در وجه شركت انتقال داده‌های آسياتك با رعايت شرايط مندرج در اسناد مناقصه

متقاضيان می‌توانند جهت دريافت اسناد مناقصه با معرفی‌نامه رسمي به ساختمان مركزي آسياتك واقع در خيابان ميرعماد، نبش كوچه دوازدهم، پلاك ٣٧ مراجعه نمايند.

جهت اطلاع‌رسانی سایر موارد مربوط به مناقصه درج آدرس ایمیل (الزام) و شماره تماس نماینده مناقصه گر در معرفی‌نامه ضروری می‌باشد.

ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است.

مناقصه گران می‌توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ١٥٤٤ داخلي ١٧٧٤ تماس حاصل نمايند.