فراخوان های برگزیده

آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شناسایی پیمانکار

شرکت طرح و سامان امواج کیش (سهامی خاص) در نظر دارد تا به‌منظور " تهیه مصالح و اجرای نازک‌کاری و نمای ترکیبی ساختمان اداری سمن" با زیربنای ناخالص حدود 4.000 مترمربع واقع در جزیره قشم، نسبت به شناسایی پیمانکار ذیصلاح طی مناقصه‌عمومی یک مرحله­ای اقدام نماید. اشخاص حقوقی دارای شرایط ذیل می‌توانند از تاریخ انتشار این آگهی تا تاریخ 20/07/1401 جهت دریافت اسناد مناقصه در ساعات اداری به نشانی تهران، خیابان قائم‌مقام فراهانی، جنب بانک دی، شماره 101، طبقه سوم مراجعه نمایند.

شرایط شرکت در مناقصه:

1-   برخورداری از توانمندی فنی و مالی متناسب باکار.

2-   داشتن حداقل دو نمونه سابقه انجام کار مشابه در پنج سال گذشته با زیربنای بیش از 4.000 مترمربع یا بیشتر از 7 طبقه.

3-   توانایی در ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 1.500.000.000 (یک میلیارد و پانصد‌ میلیون) ریال.

همراه داشتن معرفی‌نامه جهت دریافت اسناد الزامی است. در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی متقاضیان می‌توانند با شماره­های تلفن 88831008-88832009 تماس حاصل نمایند. ضمناً هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.