فراخوان های برگزیده

آگهی مناقصه دومرحله‌ای 23/1401

خرید انواع کابل فیبر نوری هوایی مهاردار core (24، 12، 8)

 شرکت مخابرات ایران منطقه گیلان در نظر دارد خرید انواع کابل فیبر نوری هوایی مهار دار core (24، 12، 8) را از طریق مناقصه دومرحله‌ای انجام دهد.

متقاضیان شرکت در مناقصه می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آگهی فراخوان در سایت مخابرات منطقه گیلان به آدرس: WWW.GILAN.TCI.IR و WWW.TCI.IR و HTTP://IETS.MPORG.IR یا برای خرید اسناد به اداره خرید و قراردادهای مخابرات منطقه گیلان به آدرس: رشت، چهارراه گلسار، ساختمان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، طبقه 3 مراجعه نمایند.

تلفن تماس: 32132392-013

مدیریت پشتیبانی و تدارکات مخابرات منطقه گیلان