فراخوان های برگزیده

Arrow
Arrow
PlayPause
ArrowArrow
Slider

نوبت دوم

آگهی مزایده‌های عمومی شماره 05-98-525 و 06-98-525 و 07-98-525

شرکت فجر انرژی خلیج فارس در نظر دارد فروش ممبران و کاتریچ فیلترهای نخی مستعمل و ضایعاتی مجتمع خود را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می‌شود از تاریخ درج این آگهی لغایت پنج روز پس از درج آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده به نشانی: بندر امام خمینی (ره)، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت2، شرکت فجر انرژی خلیج فارس، امور حقوقی و پیمان‌ها با در دست داشتن

1-آکهی تأسیس و آگهی آخرین تغییرات هیأت مدیره برای اشخاص حقوقی 2-اصل شناسنامه و کارت ملی بانضمام کپی آن‌ها برای اشخاص حقیقی به امور حقوقی و پیمان‌ها شرکت فجر انرژی خلیج فارس به آدرس مذکور مراجعه نمایند. مزایده‌گران پس از رؤیت کالای مورد مزایده در صورت تمایل به شرکت در مزایده می‌بایست نسبت به ارایه اصل فیش پرداختی به مبلغ 500.000 ریال (پانصد هزار ریال) به حساب بانک ملت به شرح ذیل: شبا 84-0114-1261-0000-0000-0120-14 IR یا حساب 1261011484 با شناسه واریز 200008073191 نسبت به خرید اسناد مزایده اقدام نمایند. ضمناً متقاضیان می‌توانند به منظور کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: (52171918-061 و 52171919-061 و 52171395-061 و فکس مستقیم 52171394-061) تماس حاصل فرمایند. ضمناً آگهی فوق در سایت شرکت فجر انرژی خلیج فارس www.fajrco.com   و www.pgpic.com   قابل مشاهده خواهد بود.

مزایده شماره 05-98-525 : فروش 434 عدد ممبران خیس (تر) مستعمل بلوک L به مبلغ تضمین 520.800.000 ریال

مزایده شماره 06-98-525 : فروش 288 عدد ممبران خشک مستعمل بلوک L به مبلغ تضمین 288.000.000 ریال

مزایده شماره 07-98-525 : فروش 8000 کیلوگرم کاتریج فیلتر نخی ضایعاتی و مستعمل واحد آب به مبلغ تضمین 6.400.000 ریال

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد