فراخوان های برگزیده

Arrow
Arrow
PlayPause
ArrowArrow
Slider

آگهی فراخوان مزایده مجدد عمومی

مزایده شماره 038/99

شرکت پالایش نفت بندرعباس در نظر دارد لجن‌های نفتی موجود در مخزن 20003خود را طبق جدول مندرج در اسناد مزایده و قیمت پایه اعلامی، از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

1- متقاضیان شرکت در مزایده می‌توانند از روز شنبه مورخ 08/03/1400 لغایت روز سه‌شنبه مورخ 11/03/1400، از ساعت 09:00  صبح الی 11:30 جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده، به آدرس: بندرعباس، کیلومتر 25 جاده غرب شهرستان بندر عباس، پالایشگاه نفت بندرعباس، ساختمان مرکزی، امور پیمان‌ها، اتاق 134 مراجعه نمایند.

2- تاریخ و محل تحویل پاکات پیشنهاد مالی: روز یکشنبه مورخ 16/03/1400، حداکثر تا ساعت 12:00 و محل تحویل، ساختمان مرکزی، کمیسیون معاملات، اتاق 203 می باشد.

3- تاریخ و محل گشایش پاکات پیشنهاد مالی: روز دوشنبه مورخ 17/02/1400، در محل  ساختمان مرکزی پالایشگاه، کمیسیون معاملات، اتاق شماره 203 می باشد. جلسه گشایش پاکات مالی بدون حضور پیمانکاران برگزار می‌گردد.

4- لازم به ذکر است شرکت‌هایی امکان حضور در این مزایده را خواهند داشت که در سامانه محیط زیست کشور به نشانی: https:/iranemp.ir تشکیل پرونده داده باشند و در این سامانه به عنوان شرکت دارای مجوز حمل و نقل و مدیریت پسماند مربوطه تعریف و تأیید شده باشند.

5 میزان سپرده شرکت درمزایده فوق 10% (ده درصد) کل مبلغ پیشنهادی می باشد.

6- شرح و مقدار تقریبی لجن های مورد مزایده به همراه قیمت پایه در جداول مندرج در اسناد مزایده ذکر گردیده است (لازم به ذکر است مبنای محاسبه فروش، وزن لجن‌ها براساس باسکول کالیبره پالایشگاه بندر عباس و بار نامه‌های تنظیمی نماینده فروشنده می باشد.)

7- فروش کلیه لجن های تحت مزایده به صورت یکجا و کامل مدنظر بوده و بایستی توسط خریدار بدون قید و شرط صورت پذیرد.

8- خریدار علاوه بر پرداخت قیمت خرید، ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده آن به فروشنده می باشد.

9- این شرکت در رد یا قبول هر یک و تمامی پیشنهادهای واصله مختار خواهد بود.

10- سایر شرایط در اسناد مزایده به طور کامل درج گردیده است.

سایت  اینترنتی ما: WWW.BAORCO.IR

                                           روابط عمومی و بین الملل

 

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد