فراخوان های برگزیده

Arrow
Arrow
PlayPause
ArrowArrow
Slider

آگهی مزایده (نوبت اول)

دهیاری صالح آباد غربی در نظر دارد با عنایت به مصوبه شماره 37/4 مورخ 07/02/1400 شورای اسلامی صالح آباد غربی و مصوبه مورخ 19/02/1400 هیأت تطبیق بخشداری آفتاب ماشین‌آلات خود به شرح جدول ذیل را به افراد / شرکت های واجد صلاحیت و دارای شرایط مربوطه به فروش برساند. از متقاضیان دعوت می‌گردد جهت دریافت اسناد مزایده مطابق جدول زمان‌بندی ذیل به دهیاری صالح آباد غربی مراجعه نمایند.

ردیف

موضوع مزایده

مجموع قیمت پایه (ریال)

آخرین‌مهلت خرید اسناد

آخرین‌مهلت تحویل پاکت‌ها

مبلغ تضمین شرکت در مزایده (ریال)

1

فروش خودروهای دهیاری صالح آباد غربی شامل سواری (ال 90 اتوماتیک)

پیکاپ دوکابین ریچ

موتورسیکلت کویر 200 سی‌سی

موتورسیکلت تریل روان

5.500.000.000

03/04/1400

ساعت 12:00 08/04/1400

275.000.000

کد اقتصادی: 411517436811

شناسه ملی: 14005531810

کد پستی: 1815163111

 

توضیحات:

پاکت الف: دعوتنامه شرکت در مزایده، فیش نقدی یا ضمانتنامه بانکی بابت سپرده شرکت در مزایده

پاکت ب: آگهی روزنامه و فرم خود اظهاری و آخرین تغییرات و اساسنامه شرکت برای اشخاص حقوقی و مدارک شناسایی برای اشخاص حقیقی، شرایط عمومی شرکت در مزایده، تصویر صفحه اول شناسنامه صاحب/صاحبان امضای مجاز شرکت، تصویر کارت ملی و شناسنامه برای افراد حقیقی

پاکت ج: برگ پیشنهاد قیمت به عدد و حروف و مهر و امضاءشده.(قیمت پیشنهادی از جهت مبلغ مشخص، معین و بدون ابهام باشد)

هر سه پاکت جداگانه و دربسته لاک و مهرشده در یک پاکت گذاشته و در مهلت مقرر به دبیرخانه دهیاری تحویل و رسید دریافت نمایند. ضمناً آدرس و تلفن روی پاکت نوشته شود. بدیهی است به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شرایط:

1-     تضمین شرکت در مزایده می‌بایست به‌صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد به‌حساب شماره 1-4574352-111-1723 نزد بانک توسعه تعاون شعبه میدان تره‌بار کد 1723 در وجه دهیاری صالح آباد غربی ارائه گردد و استرداد آن بعد از عقد قرارداد با برنده مزایده خواهد بود.

2-  در صورتی که هر یک از برندگان اول، دوم و سوم مزایده حاضر به عقد قرارداد نشوند ضمانتنامه و سپرده آنان به نفع دهیاری ضبط خواهد شد.

3- متقاضیان محترم باید جهت شرکت در مزایده و خرید اسناد مزایده مبلغ 500.000 ریال به شماره کارت 6895-0131-0870-5029 نزد بانک توسعه تعاون شعبه میدان تره‌بار کد 1723 در وجه دهیاری صالح آباد غربی واریز و فیش آن را ضمیمه اسناد نمایند.

4-  هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می‌باشد.

5-  کمیسیون عالی معاملات دهیاری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار بوده و در این صورت سپرده‌ها مستردد خواهد شد.

6-  شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به‌منزله قبول شروط و تکالیف دهیاری می‌باشد.

7- محل دریافت اسناد و تحویل پاکت‌ها: اتوبان شهید هاشمی، صالح آباد غربی، خیابان شهید کلهر، خیابان شهید رحیمی خرسند، نبش کوچه شهید صالح‌آبادی، پلاک 96، طبقه 2، امور مالی، دهیاری صالح آباد غربی

8- زمان گشایش پاکت‌ها: 09/04/1400 ساعت 12:00 واقع در محل دهیاری صالح آباد غربی

9-  زمان بازدید از خودروها: از تاریخ 23/03/1400 لغایت 03/04/1400 ساعت 09:00 صبح الی 17:00 عصر

 

 

 

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد