فراخوان های برگزیده

Arrow
Arrow
PlayPause
ArrowArrow
Slider

آگهي نوبت اول مناقصه عمومي یک مرحله­اي شماره  08/1400

 

شركت ‌آب و فاضلاب منطقه 5 شهر تهران در نظر دارد انجام عملیات امداد و تعمیرات انشعابات توسط امداد موتوری و اجاره سه دستگاه خودروی وانت کارا دو کابین مدل 1396 به بالا و یک دستگاه نیسان کمپرسی مدل 1396 به بالا به همراه راننده به‌صورت شبانه­روزی برای کلیه خودروها در محدوده ناحیه سه خود را از طريق مناقصـه عمومي یک مرحله­اي به پيمانكاران واجد شرايط (اشخاص حقوقي) واگذار نمايد.

 

برآورد اوليه: مبلغ 19,929,089,674 ریال (به حروف:  نوزده میلیارد و نهصد و بیست و نه میلیون و هشتاد و نه هزار و ششصد و هفتاد و چهار ریال) از محل بودجه جاری و طرح‌های غیر عمرانی شرکت می­باشد.

 

مدت اجراي عمليات: از تاریخ تنظیم صورت‌جلسه تحویل کامل کارگاه به مدت یک سال شمسی می­باشد.

 

شرايط اختصاصي شركت در مناقصه:

-ارائه حداقل دو مورد کار مرتبط با حوزه بهره‌برداری

-ارائه حداقل یک رضایتنامه از قراردادهای مرتبط با حوزه بهره‌برداری

-ارائه تأییدیه صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

-تنها اشخاص حقوقی حق شرکت در مناقصه را دارا می‌باشند. 

مبلغ و نوع سپرده شركت درمناقصه: پيشنهاد دهنده مكلف است مبلغ 727.872.691 ریال به‌صورت ضمانتنامه بانكي يا واريز نقدي به‌حساب  شماره  5-402537-40-869 نزد بانك سامان شعبه ستارخان كد 869  به نام شركت آب و فاضلاب منطقه 5 شهر تهران دریافت و تصویر ضمانتنامه را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در پاکت (الف) بارگذاری و ثبت نماید و اصل ضمانتنامه موصوف را تا روز شنبه مورخ 12/04/1400  به دبیرخانه این شرکت تسلیم نماید.

مهلت و محل تحويل اسناد مناقصه: شرکت‌کننده در مناقصه می‌بایست کلیه مدارک مربوط به پاکات (الف،ب،ج) را حداكثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 12/04/1400 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir بارگذاری و ثبت نماید.

تاريخ گشایش پيشنهادها: ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 14/04/1400 در محل دفتر قراردادها واقع در بزرگراه نواب صفوی، ‌تقاطـع خيابـان امام خميني(ره)، ضلع جنوب شرقي، طبقه سوم خواهد بود. 

ـ به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء ‌مدت مقرر واصل شود، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

ـ هزينه درج آگهي در روزنامه به عهده مناقصه­گزار می‌باشد.

ـ ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

زمان اعتبار پيشنهاد قيمت مناقصه‌گران تا تاریخ 14/07/1400 مي­باشد.

داوطلبان می‌توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از روز شنبه مورخ 22/03/1400 تا پایان وقت اداری روز دو­شنبه مورخ 31/03/1400 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمایند.

نشاني سايت اينترنتي‌:  t5ww.tpww.ir

نشاني سايت ملي مناقصات:http://iets.mporg.ir      

نشاني سايت شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور: http:tender.nww.ir 

نشاني سايت سامانه كشوري نظارت بر مناقصات:  http://tender.bazresi.ir  

 

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد