فراخوان های برگزیده

Arrow
Arrow
PlayPause
ArrowArrow
Slider

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی

شماره17-1400

1-دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران

2- موضوع مناقصه: توسعه و بازسازی 1000 مترشبکه جمع آوری فاضلاب به همراه نصب و بازسازی 1924 فقره انشعاب پراکنده فاضلاب در محدوده شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران.

3-برآورد مبلغ مناقصه: 38.043.302.965(سی و هشت میلیارد و چهل و سه میلیون و سیصد و دو هزار و نهصد و شصت و پنج) ریال می‌باشد.

4-مدت کار: از تاریخ ابلاغ قرارداد به مدت دوازده ماه شمسی

5-شرایط شرکت کنندگان:

1-گواهینامه احراز صلاحیت رتبه 5 در رشته آب از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

2-دارای حداقل دو سابقه کار مرتبط با مشخصات فنی پروژه(از لحاظ فیزیکی) در 5 سال گذشته

3-دارا بودن گواهی تأیید صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی

6-مهلت، نحوه و محل دریافت اسناد: حداکثر تا ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 29/03/1400 با در دست داشتن معرفی‌نامه معتبر (مشتمل بر شماره اقتصادی، شماره ثبت، کد پستی 10 رقمی، شماره تلفن و نمابر) به همراه مهر شرکت و فیش بانکی پرداختی به مبلغ 327.000 (سیصد وبیست و هفت هزار) ریال به حساب جاری شماره 3-66666565-40-847 بانک سامان شعبه تجریش به نام شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران به دبیرخانه شرکت واقع در میدان تجریش، خیابان شهید برادران فناخسرو، ساختمان شماره18، طبقه اول مراجعه نمایند.

7- مبلغ سپرده شرکت درمناقصه:1.231.299.100(یک میلیارد و دویست و سی و یک میلیون و دویست و نود و نه هزار و یکصد) ریال می باشد.

8-محل تأمین اعتبار: بودجه جاری(طرح‌های غیر عمرانی)

9-مهلت و محل ارایه پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 14:30 روز چهارشنبه مورخ 09/04/1400 به دبیرخانه شرکت می‌باشد.

10-تاریخ و محل تشکیل جلسه گشایش پاکات: رأس ساعت 10:00روز شنبه مورخ 12/04/1400 در محل سالن کنفرانس دستگاه مناقصه‌گزار برگزار می‌گردد.

11-سایر شرایط: به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که پس از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. هزینه خرید اسناد مناقصه قابل برگشت نمی‌باشد.سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

12-نشانی سایت‌های اینترنتی: شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور http://www.nww.irو پایگاه ملی مناقصات ایرانhttp://iets.mporg.ir و آبفای منطقه یک www.t1ww.tpww.ir می‌باشد.

 

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد