فراخوان های برگزیده

Arrow
Arrow
PlayPause
ArrowArrow
Slider

 

                                              آگهي مناقصه عمومي یک مرحله­اي شماره 06/1400

 

 

شركت ‌آب و فاضلاب منطقه 5 شهر تهران در نظر دارد صدور و توزيع اطلاعيه و قطع و وصل انشعابات مشتركين بدهكار اعم از آب بهاء و تعهدات (حقوق انشعاب) آب و فاضلاب (مطالبات معوقه جاری که طی سه دوره قبل هیچ‌گونه پرداختی نداشته و تا مهلت پرداخت نسبت به آن اقدام نشده باشد و اقساط معوقه سرمایه­ای آب و فاضلاب که تا یک ماه از تاریخ سررسید پرداخت نگردیده)، فروش و پیش فروش انشعاب فاضلاب و تصحیح قرارداد انشعاب آب و فاضلاب، تبدیل انشعاب غیرمجاز به مجاز، شناسایی مصــارف غیرمجاز و خسارات وارده و جرائم مربوطه در محدوده شرکت آب و فاضلاب منطقه 5 شهر تهران خود را از طريق مناقصه عمومی یک مرحله‌اي به پيمانكاران واجد شرايط (اشخاص حقوقي) واگذار نمايد.

 

برآورد اوليه: مبلغ 32.477.825.000 ریال (سی و دو میلیارد و چهارصد و هفتاد و هفت میلیون و هشتصد و بیست و پنج هزار ریال) از محل بودجه جاری و طرح‌های غیر عمرانی شرکت می­باشد.

 

مدت اجراي عمليات: از تاريخ ابلاغ قرارداد به مدت یک سال تمام شمسی می­باشد.

 

شرايط اختصاصي شركت در مناقصه:

-داشتن حداقل 3 سال سابقه كار

- معرفي 2 مورد از كارهاي انجام‌شده مرتبط که رقم یکی از قراردادهای ارائه‌شده حداقل بیست میلیارد ریال باشد (ارائه تصویر قرارداد الزامی است)

-اعلام 2 مورد رضایت از کارهای مرتبط با موضوع مناقصه

-تنها اشخاص حقوقی حق شرکت در مناقصه را دارا می­باشند

- ارائه تأییدیه صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 مبلغ و نوع سپرده شركت درمناقصه: پيشنهاد دهنده مكلف است مبلغ 1.104.334.750 ریال به‌صورت ضمانتنامه بانكي يا واريز نقدي به‌حساب شماره 5-402537-40-869 نزد بانك سامان شعبه ستارخان كد 869 به نام شركت آب و فاضلاب منطقه 5 شهر تهران دریافت و تصویر ضمانتنامه را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در پاکت (الف) بارگذاری و ثبت نماید و اصل ضمانتنامه موصوف را تا ساعت 13:00 روز ­شنبه مورخ 12/04/1400 به دبیرخانه این شرکت تسلیم نماید.

مهلت و محل تحويل اسناد مناقصه: شرکت­کننده در مناقصه می‌بایست کلیه مدارک مربوط به پاکات (الف، ب، ج) را حداكثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 12/04/1400 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir بارگذاری و ثبت نماید.

تاريخ گشايش پيشنهادها: ساعت 09:00 صبح روز یکشنبه مورخ 13/04/1400 در محل دفتر قراردادها واقع در بزرگراه نواب صفوی، ‌تقاطـع خيابـان امام خميني (ره)، ضلع جنوب شرقي، طبقه سوم خواهد بود.

ـ به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء‌ مدت مقرر واصل شود، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

ـ هزينه درج آگهي روزنامه در دو نوبت به عهده مناقصه­گزار مي­باشد.

ـ ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

زمان اعتبار پيشنهاد قيمت مناقصه‌گران تا مورخ 13/07/1399 مي‌باشد.

داوطلبان می‌توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از روز ­شنبه مورخ 22/03/1400 تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 31/03/1400 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمایند.

نشاني سايت اينترنتي: t5ww.tpww.ir

نشاني سايت ملي مناقصات:http://iets.mporg.ir

نشاني سايت شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور: http:tender.nww.ir

نشاني سايت سامانه كشوري نظارت بر مناقصات: http://tender.bazresi.ir

 

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد