فراخوان های برگزیده

Arrow
Arrow
PlayPause
ArrowArrow
Slider

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی

شماره26-1400

1-دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران

2- موضوع مناقصه: خرید(شامل: تهیه، بارگیری، حمل، تخلیه و تحویل) 1500 عدد کنتور آب پیستونی خشک و 3500 عدد مولیتی جت خشک در اقطار مختلف.

3-شرایط شرکت کنندگان: دارا بودن مجوز تولید و یا نمایندگی فروش.

4-مدت تحویل: از تاریخ ابلاغ قرارداد به مدت سه ماه شمسی.

5-مهلت، نحوه و محل دریافت اسناد: حداکثر تا ساعت 14:30 روز چهارشنبه مورخ 06/05/1400 با در دست داشتن معرفی‌نامه معتبر (مشتمل بر شماره اقتصادی، شماره ثبت، کدپستی 10 رقمی، شماره تلفن و نمابر) به همراه مهر شرکت و فیش بانکی پرداختی به مبلغ 327.000 (سیصد وبیست و هفت هزار) ریال به حساب جاری شماره 3-66666565-40-847 بانک سامان شعبه تجریش به نام شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران به دبیرخانه شرکت واقع در میدان تجریش، خیابان شهید برادران فناخسرو، ساختمان شماره18، طبقه اول مراجعه نمایند.

6- مبلغ سپرده شرکت درمناقصه: معادل 1.730.200.000(یک میلیارد و هفتصد و سی میلیون و دویست هزار) ریال می باشد.

7-محل تأمین اعتبار: بودجه جاری(طرح‌های غیر عمرانی)

8-مهلت و محل ارایه پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 16:00 روز سه‌شنبه مورخ 19/05/1400 به دبیرخانه شرکت می‌باشد.

9-تاریخ و محل تشکیل جلسه گشایش پاکات ارزیابی کیفی: ساعت 10:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 20/05/1400 در محل سالن کنفرانس دستگاه مناقصه‌گزار می‌باشد.

10-سایر شرایط: به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که پس از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. هزینه خرید اسناد مناقصه قابل برگشت نمی‌باشد.سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

11-نشانی سایت‌های اینترنتی: شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور http://www.nww.irو پایگاه ملی مناقصات ایرانhttp://iets.mporg.ir و آبفای منطقه یک www.t1ww.tpww.ir می‌باشد.

 

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد