فراخوان های برگزیده

Arrow
Arrow
PlayPause
ArrowArrow
Slider

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

 سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار در نظر دارد انجام جمع‌آوری حمل و دفع فاضلاب منطقه را برای یک دوره یک‌ساله، از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای، براساس آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط که تمایل به شرکت در مناقصه دارند واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت اسناد طبق برنامه زمانبندی شده ذیل اقدام نمایند.

 

ردیف

موضوع مناقصه

تضمین شرکت در مناقصه به (میلیون ریال)

مهلت فروش اسناد

آخرین مهلت تحویل اسناد

تاریخ گشایش پاکات اسناد

روز و ساعت گشایش پاکات

1

مناقصه انجام جمع آوری حمل و دفع فاضلاب

1.460.000.000 ریال

05/05/1400

لغایت 12/05/1400

 ساعت 13:00

23./05/1400

23/05/1400

شنبه

ساعت 13:00

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: مبلغ2.000.000 (دو میلیون) ريال به حساب جاری 0200120062005 نزد بانک ملی به نام سازمان منطقه آزاد چابهار واریز گردد.

محل فروش و تحویل اسناد: چابهار، سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار، ساختمان اداری شماره 2، واحد دبیرخانه

مناقصه‌گران می‌بایست در تاریخ‌های اعلام شده پاکات اسناد را به آدرس فوق تحویل داده و رسید دریافت نمایند.

محل گشايش پاکات: منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار، دفتر معاونت توسعه مدیریت واقع در ساختمان شماره 2 سازمان.

به پیش نهادهای فاقد امضاء مشروط، مخدوش و پیش نهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل گردد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

P ضمناً جهت دریافت اسناد ارائه معرفی‌نامه، تصویر اساسنامه به همراه آگهی روزنامه و آخرین تغییرات صاحبان امضاء مجاز شرکت، تصویر صفحات اول شناسنامه (درصورت داشتن شناسنامه جدید کپی صفحه دوم نیز ارائه شود) و کارت ملی اعضاء هیأت مدیره ...

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن‌ 35312335-054 تماس حاصل فرمايند.

سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه مندرج است.

 

 سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد