فراخوان های برگزیده

Arrow
Arrow
PlayPause
ArrowArrow
Slider

بسمه تعالی

تجدید مناقصه عمومی

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در نظر دارد خرید ON/OFF VALVE مورد نیاز برج‌های جذب مجتمع خود را واقع در ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی(ره)، سایت 4 از طریق مناقصه عمومی دو مرحله‌ای با ارزیابی کیفی به اشخاص توانمند و واجد شرایط در این زمینه واگذار نماید.

1-   مهلت دریافت اسناد مناقصه: ده روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی به نشانی مندرج در بند 5

2-   آخرین مهلت تسلیم پاکت‌های مناقصه(الف، ب، ج) و ارزیابی کیفی: ده روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد مناقصه به نشانی مندرج در بند 5

3-   مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 37.086.502.557 (سی و هفت میلیارد و هشتاد و شش میلیون و پانصد و دو هزار و پانصد و پنجاه و هفت) ریال به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا سپرده نقدی دروجه شرکت پتروشیمی بوعلی سینا می‌باشد.

4-   زمان گشایش پاکت‌های مناقصه: زمان گشایش یک هفته بعد از آخرین مهلت ارائه پیشنهادها می‌باشد.

5-   متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه بعد از انتشار آگهی نوبت دوم به نشانی سایت اینترنتی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا به نشانی WWW.BSPC.IR مراجعه نمایند.

 

 

 

 روابط عمومی

 شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

 

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد