فراخوان های برگزیده

Arrow
Arrow
PlayPause
ArrowArrow
Slider

 

نوع:عمومی یک‌مرحله‌ای

"آگهی فراخوان مناقصه"

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد براساس بند 21 صورت‌ جلسه ‌شماره 13/840 مورخ 19/03/1400 نسبت به انتخاب پیمانکار از طریق فراخوان عمومی اقدام نماید.

1-      موضوع: مطابق جدول شماره 1

2-      نوع مناقصه: عمومی یک‌مرحله‌ای.

3-      موضوع، مبلغ برآورد و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مطابق جدول شماره 1، تفکیک مناقصات

جدول شماره 1 موضوع مناقصه به تفکیک                                                                                                                                                                                                                              

مناقصه

موضوع مناقصه

شماره ثبت در سامانه ستاد

مبلغ برآورد اجرای کار (ریال)

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (ریال)

مدت اجرای کار (ماه)

مجوز فعالیت

زمان بازگشایی پاکت‌های (الف، ب و ج)

A

تخریب و اجرای مجدد دیوارهای حائل واقع در ضلع جنوبی سایت آفاق سپهرB

2000001098000037

60.627.532.752

3.040.000.000

12 ماه

دارای گواهی صلاحیت پیمانکاری معتبر حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه از سازمان برنامه و بودجه کشور (دارای ظرفیت کاری و ریالی مجاز)

ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 31/05/1400، درسالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس

B

تخریب و اجرای مجدد دیوارهای حائل ضلع شمالی سایت سازه کاران ایلام(پشت بلوک‌های نرگس)

2000001098000035

47،546،135،443

2.380.000.000

12 ماه

ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 01/06/1400، درسالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس

C

تخریب و اجرای مجدد دیوارهای حائل واقع در ضلع شمالی سایت هساء

2000001098000038

32،388،171،445

1.620.000.000

9 ماه

ساعت 11:00 روز سه‌شنبه مورخ 02/06/1400، درسالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس

D

تخریب و اجرای مجدد دیوارهای حائل واقع در ضلع شرقی سایت بتن نماB

2000001098000036

24،241،674،835

1.220.000.000

6 ماه

ساعت 11:00 روز چهارشنبه مورخ 03/06/1400، درسالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس

E

اجرای دیوار حائل واقع در ضلع شمالی‌غربی سایت دیماس شرق و دیوار حائل واقع در ضلع شرقی بلوک مریم 6 واقع در سایت بتن نما C

2000001098000039

19،269،457،716

970.000.000

6 ماه

ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 06/06/1400، درسالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-      مناقصه‌گران می‌توانند در تمام 5 ردیف مناقصه جدول شماره 1 شرکت نمایند ولی با هر یک از مناقصه‌گران صرفاً جهت یکی از مناقصه‌های A تا E (به شرح جدول شماره 1) و به ترتیب اولویت A تا E قرارداد منعقد خواهد شد. به عبارتی با هر یک از مناقصه‌گران بیش از یک پروژه، پیمانی منعقد نخواهد شد.

 

5-      نوع مناقصه: عمومی یک‌ مرحله‌ای.

6-      کلیه مراحل مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه و بازگشایی پاکت‌ها از طریق سامانه ستاد (www.setadiran.ir) انجام می‌شود.

7-      نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت عمران شهر جدید پردیس، شهر جديد پرديس، فاز یک، ضلع شمال میدان عدالت، خیابان عمران، تلفن: 74902، داخلی 237 و 257

8-      محل تأمین اعتبار: از محل بودجه داخلی شرکت عمران شهر جدید پردیس.

9-      دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد: از ساعت 08:00 روز یکشنبه مورخ10 /05/1400 تا ساعت 16:30 روز یکشنبه مورخ 17/05/1400

10-   مهلت تسلیم و تحویل پاکت اسناد مناقصه "پاکت‌های الف، ب و ج":

1-10- به‌صورت الکترونیکی تا ساعت 16:30 روز شنبه مورخ 30/05/1400 در سامانه ستاد بارگذاری شود.

2-10- به‌صورت فیزیکی (فقط پاکت "الف") تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 30/05/1400 به‌ دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل شود.

11-   زمان و محل بازگشایی پاکت اسناد مناقصه "پاکت‌های الف، ب و ج": زمان بازگشایی مطابق جدول 1، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهرجدیدپردیس.

12-   هزینه خرید اسناد مناقصه از سامانه ستاد 600.000 (شش‌صد ‌هزار) ریال است.

13-   سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

 

 

سید مهدی هدایت

مدیرعامل و رئیس هیأت‌مدیره

شرکت عمران شهر جدید پردیس

 

 

 

 

 

 

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد