فراخوان های برگزیده

Arrow
Arrow
PlayPause
ArrowArrow
Slider

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای شماره 4/00

 

شركت سهامي آب منطقه‌اي كهگيلويه و بويراحمد به آدرس: یاسوج، بلوار شهید مطهری، تلفن: 13-33334812-074 در نظر دارد با توجه به قانون برگزاري مناقصات پروژه زیر را طبق مشخصات ذکر شده با شرایط عمومی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای به شرکت‌های دارای رتبه نگهبانی از اداره کار و گواهی معتبر احراز صلاحیت از دفتر مرکزی حراست وزارت نیرو یا مرکز انتظامی ناجا و دارای ظرفیت آزاد هستند واگذار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکات از طریق درگاه سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه: روز پنج‌شنبه مورخ 01/07/1400

1-   موضوع مناقصه: انجام خدمات انتظامات، حفاظت فیزیکی (نگهبانی) از مجموعه اماکن و تأسیسات تحت پوشش شركت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد در محدوده فعاليت شركت در ستاد و پروژه‌ها و ادارات تابعه

2-   مدت و محل اجرای پروژه: 12 ماه شمسی- سطح استان

3-   پایه و رشته شرکت پیمانکاری: کلیه شرکت‌های دارای رتبه نگهبانی و صلاحیت ایمنی از اداره کار و گواهی معتبر احراز صلاحیت از دفتر مرکزی حراست وزارت نیرو یا مرکز انتظامی ناجا و دارای ظرفیت آزاد

4-   مبلغ برآرورد پروژه: 57.620.970.541

5-   مهلت دريافت اسناد: از تاريخ 01/07/1400 لغایت 04/07/1400

6-   محل دريافت اسناد: ازطریق درگاه سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir

7-   مهلت تحويل پيشنهادها: حد اكثر تا ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 17/07/1400

8-    محل تحويل و گشايش: ياسوج، بلوار شهيد مطهري، شركت سهامي آب منطقه‌اي كهگيلويه و بويراحمد، دفتر حراست وامور محرمانه شركت

9-    مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه شمسی

10-       تاريخ و زمان گشايش پيشنهادها: ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 17/07/1400

11-    نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار: ضمانتنامه بانكي به نفع شركت سهامي آب منطقه‌اي كهگيلويه و بويراحمد معادل 2.900.000.000 مطابق با آخرین بخشنامه مربوطه (123402/ت50659 ه مورخ22 /09/1394) باشد.

12-  محل تأمین اعتبار: ازمحل اعتبارات جاری شرکت

13- مبلغ خريد اسناد: مبلغ یک میلیون و پانصد ريال به شماره حساب 4001119004021217 نزد بانك مرکزی به نام حساب درآمد شركت آب منطقه‌اي كهگيلويه وبويراحمد

ساير موارد: حضورنمايندگان رسمي شركت همراه با داشتن معرفي‌نامه كتبي در جلسه گشايش پاكت‌ها بلامانع مي‌باشد.

- هزينه انتشار دو نوبت آگهي و اصلاحات بعدی به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

-براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن‌هاي 13-33334812-074 تماس حاصل فرماييد.

دفتر قراردادهاي شركت آب منطقه‌اي كهگيلويه وبويراحمد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد