فراخوان های برگزیده

Arrow
Arrow
PlayPause
ArrowArrow
Slider

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی

شماره 31-1400

1-دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران

2- موضوع مناقصه: خدمات بازدید، برداشت شناسنامه و ثبت اطلاعات منهول‌های فاضلاب شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب در محدوده شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران.

3-برآورد مبلغ مناقصه: 11.440.000.000(یازده میلیارد و چهارصد و چهل میلیون) ریال می‌باشد.

4-مدت کار: از تاریخ ابلاغ قرارداد به مدت دوازده ماه شمسی.

5-شرایط شرکت‌کنندگان:

مناقصه‌گران می‌بایست دارای حداقل دو سابقه کار در زمینه جمع‌آوری شبکه فاضلاب و دارای گواهینامه احراز صلاحیت رتبه 5 در رشته آب از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری یا گواهینامه احراز شرایط انجام امور نگهداری و بهره‌برداری شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب از شرکت مهندسی آبفای کشور(رتبه) و نیز گواهی صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی باشند.

تذکر مهم: مدارک مذکور شرط ورود به ارزیابی کیفی می‌باشد. بدیهی است عدم ارائه مستندات فوق منجر به عدم ارزیابی کیفی و مناقصه‌گر از ادامه فرآیند مناقصه‌گزار گذاشته خواهد شد.

6-مهلت، نحوه و محل دریافت اسناد: حداکثر تا ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخ 11/07/1400 با در دست داشتن معرفی‌نامه معتبر (مشتمل بر شماره اقتصادی، شماره ثبت، کد پستی 10 رقمی، شماره تلفن و نمابر) به همراه مهر شرکت و فیش بانکی پرداختی به مبلغ 327.000 (سیصد وبیست و هفت هزار) ریال به حساب جاری شماره 3-66666565-40-847 بانک سامان شعبه تجریش به نام شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران به دبیرخانه شرکت واقع در میدان تجریش، خیابان شهید برادران فناخسرو، ساختمان شماره18، طبقه اول مراجعه نمایند.

7- مبلغ سپرده شرکت درمناقصه:473.200.000(چهارصد و هفتاد و سه میلیون و دویست هزار) ریال می‌باشد.

8-محل تأمین اعتبار: بودجه جاری(طرح‌های غیر عمرانی)

9-مهلت و محل ارایه پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 16:00 روز یکشنبه مورخ 25/07/1400 به دبیرخانه شرکت می‌باشد.

10-تاریخ و محل تشکیل جلسه گشایش پاکات: رأس ساعت 10:30 صبح روز دوشنبه مورخ 26/07/1400 در محل سالن کنفرانس دستگاه مناقصه‌گزار برگزار می‌گردد.

11-سایر شرایط: به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که پس از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. هزینه خرید اسناد مناقصه قابل برگشت نمی‌باشد.سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

12-نشانی سایت‌های اینترنتی: شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور http://www.nww.irو پایگاه ملی مناقصات ایرانhttp://iets.mporg.ir و آبفای منطقه یک www.t1ww.tpww.ir می‌باشد.

 

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد