فراخوان های برگزیده

Arrow
Arrow
PlayPause
ArrowArrow
Slider

شركت توزيع نيروي برق استان كردستان

(سهامي خاص)

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله‌اي به شماره 117-1400(ت 99)

مناقصه‌گزار: شركت توزيع نيروي برق استان كردستان

R

شماره مناقصه

موضوع

تاريخ دریافت اسناد

آخرین‌مهلت ارسال پاكات (الف)

آخرین‌مهلت بارگذاري پاكات در سامانه

گشايش پاكات

(الف و ب)

بازگشايي پاكت (ج)

ميزان سپرده شركت در مناقصه (ريال)

1

117-1400

( ت 99)

خرید 3200 اصله انواع پایه بتنی 9 و 12 متری

03/07/1400

لغايت 09/07/1400

ساعت 14:00

19/07/1400

ساعت 19:00

19/07/1400

ساعت 8:300

20/07/1400

ساعت 08:30

25/07/1400

4.625.000.000

 

 

 

 

 

 

نوع تضمين: صرفاً به‌صورت ضمانتنامه بانكي يا واريز وجه نقد به‌حساب شماره 0107500667006 یا شبای IR22 0170 0000 0010 7500667006 نزد بانك ملي شعبه مركزي سنندج به نام شركت توزيع نیروی برق استان كردستان

محل دریافت اسناد: شرايط مناقصه عمومي و مدارك مرتبط در آدرس www.setadiran.ir قابل دانلود مي‌باشد.

محل تحويل پاکات الف: دفتر حراست و امور محرمانه شركت توزيع نيروي برق استان كردستان واقع در سنندج، بلوار جانبازان، سايت اداري

هزينه درج دو نوبت آگهي به عهده برندگان مناقصه مي‌باشد.

ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه، در اسناد مناقصه مندرج است.

براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت توانير  ((www.tavanir.org.ir  شركت توزيع نیروی برق استان کردستان (www.kurdelectric.ir) يا سايت پايگاه ملي مناقصات (www.iets.mporg.ir) مراجعه و يا با شماره تلفن‌هاي 9-33283601087 داخلي 2074 تماس حاصل فرماييد.

شركت توزيع نيروي برق استان كردستان

 

 

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد