فراخوان های برگزیده

Arrow
Arrow
PlayPause
ArrowArrow
Slider

"آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول)"

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد براساس بند 21 صورت‌جلسه ‌شماره 13/840 مورخ 19/03/1400 هیأت‌مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس نسبت به انتخاب پیمانکار واجد شرایط اقدام نماید. لذا از پیمانکاران و شرکت‌های واجد شرایط دعوت می‌گردد جهت دریافت، تکمیل و بارگذاری اسناد به شرح ذیل اقدام نمایند:

1-     نوع مناقصه: عمومی یک‌مرحله‌ای.

2-     موضوع، مبلغ برآورد و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مطابق جدول شماره 1، تفکیک مناقصات.

جدول شماره 1 موضوع مناقصه به تفکیک

مناقصه

موضوع مناقصه

شماره ثبت در سامانه ستاد

مبلغ برآورد اجرای کار (ریال)

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (ریال)

مدت اجرای کار (ماه)

مجوز فعالیت

زمان بازگشایی پاکت‌های "الف، ب و ج"

A

تخریب و اجرای مجدد دیوارهای حائل واقع در ضلع جنوبی سایت آفاق سپهر B

2000001098000065

60.627.532.753

3.040.000.000

12

دارای گواهی صلاحیت پیمانکاری معتبر حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه از سازمان برنامه و بودجه کشور (دارای ظرفیت کاری و ریالی مجاز)

ساعت 11:00 روز چهارشنبه مورخ 19/08/1400، درسالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس

B

تخریب و اجرای مجدد دیوارهای حائل ضلع شمالی سایت سازه کاران ایلام (پشت بلوک‌های نرگس)

2000001098000066

47.546.135.442

2.380.000.000

12

ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 22/08/1400، درسالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس

C

تخریب و اجرای مجدد دیوارهای حائل واقع در ضلع شمالی سایت هساء

2000001098000067

32.388.171.445

1.620.000.000

9

ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 23/08/1400، درسالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس

D

تخریب و اجرای مجدد دیوارهای حائل واقع در ضلع شرقی سایت بتن نما B

2000001098000068

24.231.674.835

1.220.000.000

6

ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 24/08/1400، درسالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس

E

اجرای دیوار حائل واقع در ضلع شرقی بلوک مریم 6 واقع در سایت بتن‌نما C

2000001098000069

9.639.728.858

482.000.000

6

ساعت 11:00 روز سه‌شنبه مورخ 25/08/1400، درسالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-     با عنایت به مجوز هیأت‌مدیره و با توجه به حساس بودن موضوع، برای هر یک از مناقصه‌های A تا E، یک پیمانکار مجزا مجاز به انعقاد قرارداد می‌باشد.

4-     کلیه مراحل مناقصه از دریافت و بارگذاری اسناد مناقصه و گشایش پاکت‌ها از طریق سامانه ستاد (www.setadiran.ir) انجام می‌شود.

5-     نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شهر جديد پرديس، فاز یک، میدان عدالت، خیابان فروردین شمالی، خیابان پیام، خیابان عمران، شرکت عمران شهر جدید پردیس، تلفن: 74902، داخلی 257

6-     دریافت اسناد مناقصه هر یک از پروژه‌ها از سامانه ستاد: از ساعت 08:00 روز ‌شنبه مورخ 01/08/1400 تا ساعت 16:30 روز شنبه مورخ 08/08/1400

7-     تحویل اسناد مناقصه هر یک از پروژه‌ها:

 

1-7- به‌صورت الکترونیکی تا ساعت 16:30 روز سه‌شنبه مورخ 18/08/1400 در سامانه ستاد بارگذاری شود.

2-7- به‌صورت فیزیکی (فقط پاکت "الف") تا ساعت 16:00 روز سه‌شنبه مورخ 18/08/1400 به‌ دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل شود.

8-     زمان و محل بازگشایی پاکت اسناد مناقصه "پاکت‌های الف، ب و ج" هر یک از پروژه‌ها: زمان بازگشایی مطابق جدول 1، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهرجدیدپردیس.

9-     هزینه خرید اسناد مناقصه هر یک از پروژه‌ها از سامانه ستاد 600.000 (ششصد ‌هزار) ریال است.

10-  سایر اطلاعات و جزئیات مربوط هر یک از پروژه‌ها در اسناد مناقصه مندرج است.

 

 

روابطعمومی شرکت عمران شهرجدید پردیس

 

 

 

 

 

 

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد