فراخوان های برگزیده

Arrow
Arrow
PlayPause
ArrowArrow
Slider

آگهی فراخوان تجدید مناقصهعمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی

 به شماره 16-1400

نوبت اول

شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران در نظر دارد مناقصه عمومی  با ارزیابی کیفی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

 1- نام دستگاه مناقصهگزار: شرکت آب وفاضلاب منطقه شش شهر تهران

2- موضوع مناقصه: خرید و تحویل شیرآلات انشعابی در اقطار مختلف شامل: شیر یکطرفه یکسر مغزی برنزی(ورودی مغزی‌دار) 2/1 تا 1 اینچ 4070 عدد، شیر یکطرفه یکسر مغزی برنزی ساده 2/1-1 تا 3 اینچ 74 عدد، شیر شبکه رزوه‌ای برنزی 2/1 تا 2 اینچ 5030 عدد، شیر شبکه دو سر رزوه برنزی 2/1 و 4/3 800 عدد اینچ پلاک ولو، شیر اتصال شبکه برنزی 1 اینچ و 2/1-1 اینچ ساده پلاک ولو 112 عدد، سر فلکه چدنی شیر فلکه 3000 عدد، شیر فلکه کشویی رزوه‌ای برنجی از 2/1 تا 4 اینچ 23328 عدد و شیر انشعاب رزوه‌ای برنزی از 2/1 تا 2 اینچ 7250 عدد مطابق استاندارد(ASTMB62) و استانداردهای بین‌المللی رایج.

۳-‌ مهلت خرید و محل دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان شرکت در مناقصه برای دریافت و خرید اسناد این مناقصه حداکثرتاساعت 14:30 روز ‌سه‌شنبه مورخ 04/08/1400 باید از طریق سامانه تداركات الکترونیکي دولت(ستاد) مبلغ 1.000.000 ریال به حساب جاری 8184025866001 بانک سامان شعبه شهرری واریز تا بتوانند اسناد را به صورت الکترونیکی از طریق سامانه ستاد دریافت نمایند.

4- محل اعتبار: از محل اعتبارات جاری.

5-مدت تحویل کالا:6 ماه شمسی

6- شرایط اختصاصی شرکت در مناقصه:

6-1-اشخاص حقوقی، حق شرکت در مناقصه را دارند.

6-2-تنها شرکت‌های تولید کننده حق شرکت در مناقصه را دارند.

7-مبلغ تضمین شرکت درمناقصه: به میزان 2.012.350.000 ریال(دو میلیارد و دوازده میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال) می‌باشد که شرکت کنندگان درمناقصه می‌توانند به صورت واريز نقدي به حساب جاری شماره0107807874000 و شماره شبا 090170000000107807874000 IR نزد بانک ملی شعبه بلوار شهرری یا ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی به نام شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران تهیه وتضمین مذکور علاوه بر بارگذاری در بخش تعیین شده در سامانه تدارکات الکترونیکي دولت، به صورت اصل در پاکت (الف) درج گردیده و لاک و مهر شده تا آخرین مهلت ارائه پیشنهادات به دفتر قراردادها و امور بازرگانی شرکت آب و فاضلاب منطقه شش تهران تحویل گردد.

8-مهلت ومحل تحویل پیشنهادات: پیشنهاددهندگان باید پیشنهادهای خود را تاساعت 14:30 روز سه‌شنبه مورخ 18/08/1400 در سامانه تداركات الکترونیکی دولت(ستاد) ارائه و بارگذاری نمايند(به صورت الکترونیکی) و همچنین پاکت (الف) را به صورت فیزیکی تحویل دفتر قراردادها و اموربازرگانی شرکت آب و فاضلاب منطقه شش تهران نمایند.

9-تاریخ گشایش پاکات ارزیابی کیفی: ساعت 10:00 روز چهارشنبه مورخ 19/08/1400

10- محل و زمان گشایش پاکات(الف، ب، ج): دفتر قراردادها و امور بازرگانی شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران درساعت 10:00 روز سه‌شنبه مورخ 25/08/1400

11-هزینه درج آگهی به عهده دستگاه مناقصه‌گزار می‌باشد.

12-نشانی سایت‌ها: سایت تداركات الکترونیکی دولت: www.setadiran.ir سایت ملی مناقصاتwww.iets.mporg.ir سایت آب و فاضلاب مهندسی کشور www.nww.ir

سایت آب و فاضلاب منطقه 6  www.t6ww.tpww.ir

اطلاعات تماس دفاتر ثبت‌نام در سایت سامانه(www.setadiran.ir) بخش ثبت‌نام /پروفایل تأمین‌کننده/مناقصه‌گر موجود است. مرکز تماس:41934-021

 

 

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد