فراخوان های برگزیده

Arrow
Arrow
PlayPause
ArrowArrow
Slider

"آگهی فراخوان مناقصه"

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد براساس بند 17 صورت‌جلسه ‌شماره 11/838 مورخ 05/03/1400 هیأت‌مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس نسبت به انتخاب پیمانکار واجد شرایط اقدام نماید. لذا از پیمانکاران و شرکت‌های واجد شرایط دعوت می‌گردد جهت دریافت، تکمیل و بارگذاری اسناد به شرح ذیل اقدام نمایند:

1- موضوع: ساخت 5 فقره مخزن آب گالوانیزه جهت فضای سبز و راه‌اندازی سیستم آبیاری تحت فشار واقع در فازهای 8، 9 و 11 شهر جدید پردیس.

2- نوع مناقصه: عمومی یک‌مرحله‌ای.

3- شماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) 2000001098000040 است. کلیه مراحل مناقصه از دریافت و بارگذاری اسناد مناقصه و گشایش پاکت‌ها از طریق سامانه ستاد (www.setadiran.ir) انجام می‌شود.

4-  نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شهر جديد پرديس، فاز یک، میدان عدالت، خیابان فروردین شمالی، خیابان پیام، خیابان عمران، شرکت عمران شهر جدید پردیس، تلفن: 74902، داخلی 257

5- مدت پیمان: 6 ماه شمسی.

6- مبلغ برآورد اولیه: 29.775.450.615 (بیست ‌ونه ‌میلیارد و هفتصد وهفتاد وپنج ‌میلیون‌ و چهارصد وپنجاه ‌هزار و ششصد وپانزده) ریال، به‌صورت 30% نقد و 70% تهاتر.

7- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع‌کار: مطابق جدول 4 از بند (الف) ماده 6 آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/09/1394 به‌ مبلغ 1.489.000.000 (یک میلیارد و چهارصد وهشتاد ونه ‌میلیون‌) ریال.

8- مجوز فعالیت: رشته آب دارای حداقل پایه 5 صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور به شرط داشتن ظرفیت آزاد (تعدادی و ریالی) و معتبر.

9- دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد: از ساعت 08:00 روز شنبه مورخ 01/08/1400 تا ساعت 16:30 روز شنبه مورخ 08/08/1400

10-           تحویل اسناد مناقصه:

1-10- به‌صورت الکترونیکی تا ساعت 16:30 روز سه‌شنبه مورخ 18/08/1400 در سامانه ستاد بارگزاری شود.

2-10- به‌صورت فیزیکی (فقط پاکت "الف") تا ساعت 16:00 روز سه‌شنبه مورخ 18/08/1400 به‌دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل شود.

11-        زمان و محل بازگشایی پاکت اسناد مناقصه "پاکت‌های الف، ب و ج": ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 19/08/1400، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس

12-        هزینه خرید اسناد مناقصه از سامانه ستاد 600.000(ششصد هزار) ریال است.

13-        سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

 

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد