فراخوان های برگزیده

آگهی مناقصه عمومی یک­مرحله‌ای شماره 37/1400

 

دستگاه مناقصه­گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

موضوع مناقصه: انجام عملیات بارگیری و حمل زغال، خاک، سنگ و لجن استخر باطله کارخانه زغالشویی

محل اجرای موضوع مناقصه: معادن پروده طبس

مبلغ تضمين شركت در مناقصه: هفت میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال

آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 09/08/1400

آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 13:00 روز شنبه مورخ 15/08/1400

تاریخ گشایش پاکات: روز شنبه مورخ 15/08/1400 رأس ساعت 18:00

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

متقاضیان واجد شرایط می‌‌توانند با واریز مبلغ یک میلیون ریال به شماره حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس، نسبت به خرید اسناد مناقصه از طریق ایمیل اقدام نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 (داخلی 653 و 654) تماس حاصل فرمایید.