۱۸۱۲ مناقصه – منطقه سه عملیات انتقال گاز- احداث ساختمان مخابراتی کمرکوه

آگهی فراخوان مناقصه شماره مناقصه: ۸۷۶۸۰۲۰۹ شماره مجوز: ۱۳۹۴٫۶۰۵۸ نوبت اول ۱- موضوع مناقصه: احداث ساختمان مخابراتی کمرکوه ۲- نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: منطقه سه عملیات انتقال گاز- شهر ری، باقرشهر، بلوار فلسطین بعد از نیروگاه برق ۳- زمان دریافت اسناد مناقصه و اسناد ارزیابی کیفی: (اسناد مناقصه و استعلام ارزیابی همزمان توزیع می‌گردد) ۳ […]

آگهی فراخوان مناقصه

شماره مناقصه: ۸۷۶۸۰۲۰۹

شماره مجوز: ۱۳۹۴٫۶۰۵۸

نوبت اول

۱- موضوع مناقصه: احداث ساختمان مخابراتی کمرکوه

۲- نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: منطقه سه عملیات انتقال گاز- شهر ری، باقرشهر، بلوار فلسطین بعد از نیروگاه برق

۳- زمان دریافت اسناد مناقصه و اسناد ارزیابی کیفی: (اسناد مناقصه و استعلام ارزیابی همزمان توزیع می‌گردد) ۳ روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم

محل دریافت و عودت اسناد مناقصه و اسناد ارزیابی کیفی:‌ شهر ری- باقرشهر، بلوار فلسطین، بعد از نیروگاه برق، منطقه سه عملیات انتقال گاز، اتاق ۳۱۱

۴- میزان و نوع تضمین شرکت در مناقصه: ۳۰۲٫۵۰۰٫۰۰۰ریال بصورت ضمانت‌نامه بانکی یا واریز وجه نقد

۵- زمان ارائه مدارک: حداکثر ۱۴ روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد

۶- زمان بازگشایی پاکات پیشنهادها در تاریخ ۹۵٫۰۱٫۳۰ در تهران –جاده قدیم قم، باقرشهر، بلوار فلسطین، بعد از نیروگاه گازی ری، ستاد منطقه

سه عملیات انتقال گاز می‌باشد.

تلفن تماس: ۵۵۲۲۱۳۶۷- ۰۲۱

کد فراخوان در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات:‌ ۱٫۴۳۹٫۸۱۵

جهت کسب اطلاعات به سایت منطقه سه عملیات انتقال گاز به آدرس

http://www.nigc-dist3.ir

یا به سایت‌های ذیل مراجعه فرمایید:

http://iets.mporg.ir

http://www.shana.ir

روابط عمومی منطقه سه عملیات انتقال گاز