۱۸۱۲ مناقصه – اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر – روکش آسفالت

آگهي فراخوان عمومي مناقصه مناقصه‌گزار:اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر نوع پروژه و موضوع:به شرح جدول زير دستگاه نظارت: مديريت راهداري/ اداره ايمني و حريم راه‌ها شماره مناقصه شرح عمليات بر آورد «ريال» تضمين «ريال» نوع ضمانتنامه تاريخ دريافت اسناد مهلت تحويل اسناد  تاريخ گشايش پاكات ۸۵/۹۴ روكش آسفالت محور سمل به چاهكوتاه ۲٫۹۸۹٫۳۵۷٫۰۲۹ ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ […]

آگهي فراخوان عمومي مناقصه

مناقصه‌گزار:اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر

نوع پروژه و موضوع:به شرح جدول زير

دستگاه نظارت: مديريت راهداري/ اداره ايمني و حريم راه‌ها

شماره مناقصه

شرح عمليات

بر آورد

«ريال»

تضمين

«ريال»

نوع ضمانتنامه

تاريخ دريافت اسناد

مهلت تحويل اسناد

 تاريخ گشايش پاكات

۸۵/۹۴

روكش آسفالت محور سمل به چاهكوتاه

۲٫۹۸۹٫۳۵۷٫۰۲۹

۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

بانكي

۹۴٫۱۲٫۰۳ تا

۹۴٫۱۲٫۰۵

۹۴٫۱۲٫۱۵

 

۹۴٫۱۲٫۱۶

۹ صبح

۸۶/۹۴

روكش آسفالت محور گناوه –  محمد صالحي

۶٫۵۲۰٫۴۷۱٫۰۸۷

۳۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰

بانكي

۹۴٫۱۲٫۰۳ تا

 

۹۴٫۱۲٫۱۵

 

۹۴٫۱۲٫۱۶

۹ صبح

·   محل دريافت اسناد مناقصه:بوشهر ابتداي  بلوار سپهبد قرني- اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر– اداره پيمان ورسيدگي

·   محل تحويل اسناد مناقصه: دبيرخانه اداره كلساختمان شماره۲

·   حداقل شرايط مجاز براي دريافت اسناد:          

–  داشتن گواهي احراز رتبه ۵  راه و ترابري براي رديف اول و  دوم

 مهلت تحويل اسناد تا پايان وقت اداري مورخ ۹۴٫۱۲٫۱۵ مي‌باشد.

براي كسب اطلاعات بيشتر به تارنماي http://iets.mporg.ir   مراجعه نماييد. در ضمن هزينه درج آگهي بر عهده برنده يا برندگان مناقصه خواهد بود.