۱۸۱۲ مناقصه – شرکت برق منطقه‌ای خراسان – خرید خدمات مشاوره

« فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران » شرکت برق منطقه‌ای خراسان در نظر دارد باستناد آئین‌نامه خرید خدمات مشاوره، مشاورانی راکه در تخصص تولید، توزیع و انتقال نیرو توسط سازمان مدیریت و  برنامه‌ریزی کشور احراز صلاحیت شده‌اند، درچهارچوب ضوابط آئین‌نامه مذکور، برای انجام خدمات نظارتی احداث پست ۲۰/۱۳۲ کیلوولت حافظ ارزیابی کیفی نماید. *تاریخ دریافت اسناد ارزیابی کیفی: […]

« فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران »

شرکت برق منطقه‌ای خراسان در نظر دارد باستناد آئین‌نامه خرید خدمات مشاوره، مشاورانی راکه در تخصص تولید، توزیع و انتقال نیرو توسط سازمان مدیریت و 

برنامه‌ریزی کشور احراز صلاحیت شده‌اند، درچهارچوب ضوابط آئین‌نامه مذکور، برای انجام خدمات نظارتی احداث پست ۲۰/۱۳۲ کیلوولت حافظ ارزیابی کیفی نماید.

*تاریخ دریافت اسناد ارزیابی کیفی: ساعات اداری  مورخ ۹۴٫۱۲٫۰۴ الی۹۴٫۱۲٫۰۸ 

* تاریخ تحویل اسناد ارزیابی کیفی: حداکثر تا ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخ ۹۴٫۱۲٫۱۶

* تاریخ گشایش پاکات ارزیابی کیفی: ساعت۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ  ۹۴٫۱۲٫۱۶

* مدارک لازم جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی:

–  ارائه معرفی‌نامه معتبر

– ارائه تصویر گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره معتبر

* محل دریافت و تحویل اسناد ارزیابی کیفی و گشایش پاکات :

مشهد- انتهای بلوار وکیل آباد – نرسیده به دوراهی شاندیز – طرقبه – سمت راست – شرکت برق منطقه‌ای خراسان- امور تدارکات و قراردادها- 

تلفن ۳۶۱۰۳۶۱۵ – ۰۵۱- دورنگار ۳۶۱۰۳۶۲۹ – ۰۵۱

* پیشنهاددهنده موظف است پس از ثبت پیشنهاد در دبیرخانه شرکت برق، پاکات را به امور تدارکات و قراردادها تحویل نماید.

* به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* این آگهی به منظور ارزیابی کیفی مشاوران انتشار یافته و شرکت برق منطقه‌ای خراسان پس از ارزیابی از متقاضیان واجد شرایط طی مراحل بعدی 

دعوت به عمل خواهد آورد. ضمناً در قبال ارائه مدارک ارزیابی وجهی دریافت نخواهد شد.

* سایر اطلاعات و جزئیات دراسناد درج شده است.

ضمناً جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاههای اطلاع رسانی به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

پایگاه اطلاع رسانی معاملات توانیر

http://tender.tavanir.org.ir

پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات

http://iets.mporg.ir

پایگاه اطلاع رسانی مناقصات شرکت برق منطقه ای خراسان

www.krec.ir

                                                                                                                                                     روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای خراسان