۳۴۰۸ مزایده – نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران – واگذاری اراضی زراعی- باغات، مجتمع پرورش دام و طیور به‌صورت اجاره و مشارکتی

فراخوان مزایده‌عمومی نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نوبت دوم) فرماندهی آماد و پشتیبانی نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد نسبت به واگذاری اراضی زراعی- باغات، مجتمع پرورش دام و طیور به‌صورت اجاره و مشارکتی، واقع در مجموعه تحقیقات و جهاد خودکفایی، از طریق برگزاری مزایده‌عمومی به اشخاص حقیقی-حقوقی واجد […]

فراخوان مزایده‌عمومی نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نوبت دوم)

فرماندهی آماد و پشتیبانی نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد نسبت به واگذاری اراضی زراعی- باغات، مجتمع پرورش دام و طیور به‌صورت اجاره و مشارکتی، واقع در مجموعه تحقیقات و جهاد خودکفایی، از طریق برگزاری مزایده‌عمومی به اشخاص حقیقی-حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

متقاضیان می‌توانند جهت دریافت اوراق شرایط با در دست داشتن معرفی‌نامه ممهور به مهر شرکت یا مدرک هویتی و اصل فیش واریزی به مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال در وجه حساب شماره (۵۱۵۱۵۷۹۰۱۵۰۰۵) نزد بانک سپه به نام فرماندهی آماد و پشتیبانی نداجا به آدرس: شهرستان سیرجان، بلوار امام رضا(ع)، فرماندهی آماد و پشتیبانی نداجا/ مرکز تحقیقات و جهاد خودکفایی مراجعه نمایند.

در صورت لزوم شماره تماس: ۰۹۱۷۹۶۰۶۶۸۰ به نام (محمد تیموری) و شماره تماس: ۴۲۲۰۶۷۰۱-۰۳۴ آماده پاسخگویی خواهد بود.

مهلت دریافت اسناد مزایده: از تاریخ ۲۱/۰۹/۱۴۰۰ لغایت ۰۱/۱۰/۱۴۰۰

مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: از تاریخ ۰۲/۱۰/۱۴۰۰ لغایت ۱۳/۱۰/۱۴۰

زمان برگزاری مزایده‌عمومی: مورخ ۱۴/۱۰/۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۰۰ صبح

شرایط واگذاری

مقدار/ ظرفیت

عنوان

ردیف

مشارکتی-اجاره

۱۰٫۰۰۰ قطعه‌ای

مجتمع پرورش مرغ گوشتی ۱۰ هزار قطعه‌ای با مجوز بهره‌برداری

۱

مشارکتی

۲۰ هکتار

اراضی ۲۰ هکتاری با سیستم آبیاری تحت‌فشار بارانی

۲

مشارکتی

۱۰۰ هکتار

اراضی ۱۰۰ هکتاری با سیستم آبیاری تحت‌فشار بارانی

۳

مشارکتی

۲۴ هکتاری

باغات پسته

۴

مشارکتی(تغییر سیستم غرقابی به آبیاری بارانی تحت‌فشار الزامی است)

۴۵ هکتاری

اراضی ۴۵ هکتاری

۵

مشارکتی-اجاره

۶۰۰۰ قطعه‌ای

مجتمع پرورش بوقلمون گوشتی با مجوز بهره‌برداری

۶