جنب‌وجوش بخش خصوصی کنار دولت «شوی تبلیغاتی» نیست

  رییس کنفدراسیون صادرات ایران، درباره عملکرد دولت‌‌ها مبنی بر میزان استفاده از پتانسیل‌های بخش خصوصی در اقتصاد گفت: اگر بدون هیچ بغض نسبت به دولتی خاص بخواهیم ارزیابی منصفانه‌ای را بیان کنیم، موضوع استفاده از بخش خصوصی از دولت اصلاحات کلید خورد و اهمیت تشکل‌گرایی و اهمیت به نظرات بخش خصوصی از این دولت […]

 

رییس کنفدراسیون صادرات ایران، درباره عملکرد دولت‌‌ها مبنی بر میزان استفاده از پتانسیل‌های بخش خصوصی در اقتصاد گفت: اگر بدون هیچ بغض نسبت به دولتی خاص بخواهیم ارزیابی منصفانه‌ای را بیان کنیم، موضوع استفاده از بخش خصوصی از دولت اصلاحات کلید خورد و اهمیت تشکل‌گرایی و اهمیت به نظرات بخش خصوصی از این دولت شکل گرفت.

محمد لاهوتی در گفت‌وگو با موج اظهار کرد: فعالیت و تجربه بخش خصوصی در اقتصاد باعث شد تا دولت‌‌ها به هر میزانی که تعامل خود را با فعالان اقتصادی تحکیم می‌بخشیدند، به همان مقدار هم به اهداف بالای اقتصادی دست پیدا می‌کردند.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره حضور بخش خصوصی در دولت نهم ‌و دهم اظهار کرد: ارتباط بخش خصوصی با دولت احمدی‌نژاد به دلیل آن‌که افراد اجرایی از تجربیات بالایی برخوردار نبودند بیش‌تر شد زیرا آن‌‌ها نیازمند شنیدن نظرات فعالان بخش خصوصی بودند که در اقتصاد و مخصوصاً حوزه بازرگانی فعالیت باثباتی را داشتند.

لاهوتی افزود: دولت مکلف به اجرایی کردن قانون بهبود کسب‌وکار است و هر دولتی سکان هدایت کشور را بر دست بگیرد باید براساس حکم قانون، به این قانون جامع عمل بپوشاند.

رییس کنفدراسیون صادرات ادامه ‌داد: اما در دولت یازدهم به خاطر اهمیت قانون بهبود کسب‌وکار و همچنین قول دکتر روحانی در زمان تبلیغات ریاست جمهوری اهتمام به این قانون بیش‌تر شد‌؛ البته این قانون در طول عمر دولت دهم تصویب شد اما این دولت این قانون را قبول نداشت و پس از ابلاغ مجلس نیز این قانون اجرایی نشد.

 

وی تصریح ‌کرد: امروز دولت موظف به استفاده از نظرات فعالان اقتصادی در ۱۷۰ شورا و گروه‌های تصمیم‌ساز در کشور است.