۳۴۴۱ مزایده – شرکت زراعی دشت ناز – فروش انواع (برنج ندا و شیرودی) و نیم‌دانه برنج طارم هاشمی

آگهی فروش انواع (برنج ندا و شیرودی) و نیم‌دانه برنج طارم هاشمی تولیدی سال ۱۴۰۰ (نوبت دوم) شرکت زراعی دشت ناز(سهامی خاص) در نظر دارد حدود ۱۰۰ تن انواع برنج ندا و شیرودی و حدود ۴۰ تن نیم‌دانه برنج طارم هاشمی تولیدی سال ۱۴۰۰ را از طریق مزایده‌عمومی به فروش برساند. متقاضیان می‌توانند جهت کسب […]

آگهی فروش انواع (برنج ندا و شیرودی) و نیم‌دانه برنج طارم هاشمی تولیدی سال ۱۴۰۰ (نوبت دوم)

شرکت زراعی دشت ناز(سهامی خاص) در نظر دارد حدود ۱۰۰ تن انواع برنج ندا و شیرودی و حدود ۴۰ تن نیم‌دانه برنج طارم هاشمی تولیدی سال ۱۴۰۰ را از طریق مزایده‌عمومی به فروش برساند.

متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرایط مزایده به امور بازرگانی شرکت به آدرس ذیل مراجعه و یا با تلفن به شرح ذیل تماس حاصل نمایند.

زمان تحویل پاکت پیشنهادات: ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۰۹/۱۱/۱۴۰۰

زمان گشایش پاکات پیشنهادات: ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۰

آدرس: ساری، جاده گهرباران، شرکت زراعی دشت ناز

تلفن: ۳۳۷۲۶۸۴۲-۰۱۱ و ۳۳۷۲۶۴۰۰-۰۱۱

شماره تماس جهت هماهنگی: آقای خادمیان ۰۹۱۲۵۱۷۵۰۱۰

آقای حبیبی ۰۹۱۱۳۵۲۸۷۶۳