۱۹۴۱ آگهی – امور مالیاتی شهرستان اردکان – ابلاغ اوراق مالیاتی

آگهی ابلاغ اوراق مالیاتی                      در اجرای مقررات ماده ۲۰۸ قانون مالیاتهای مستقیم اوراق برگ قطعی مؤدیان مشروحه ذیل به علت عدم دسترسی به محل اقامتی آنان ابلاغ می گردد.   مشخصات شخص حقوقی مشخصات برگه مورد ابلاغ زمان مراجعه به اداره امور مالیاتی اردکان کلاسه پرونده واحد مالیاتی نام شخص حقوقی شماره ثبت تاریخ ثبت […]

آگهی ابلاغ اوراق مالیاتی                     

در اجرای مقررات ماده ۲۰۸ قانون مالیاتهای مستقیم اوراق برگ قطعی مؤدیان مشروحه ذیل به علت عدم دسترسی به محل اقامتی آنان ابلاغ می گردد.

 

مشخصات شخص حقوقی

مشخصات برگه مورد ابلاغ

زمان مراجعه به اداره امور مالیاتی اردکان

کلاسه پرونده

واحد مالیاتی

نام شخص حقوقی

شماره ثبت

تاریخ ثبت

محل ثبت

نوع درآمد

عملکرد سال

شماره و تاریخ ثبت

مبلغ مالیات و عوارض

شرکت زغال شویی و کک سازی رباط یزد

۵۸۵

۱۳۸۳٫۱۲٫۱۲

یزد

ارزش افزوده

۱۳۸۹

۱۴۰۱۹۵۰۰۷۷۵۹۴۱۳۹۵

۱۳۹۵٫۰۵٫۰۳

۲۹۵٫۴۵۳٫۴۰۸

حداکثر ده روز پس از ابلاغ

۱۵۴۵۲۵

۷۷۸۱۲۳

شرکت زغال شویی و کک سازی رباط یزد

۵۸۵

۱۳۸۳٫۱۲٫۱۲

یزد

ارزش افزوده

۱۳۹۰

۱۴۰۱۹۵۰۰۷۷۵۹۴۱۳۹۶

۱۳۹۵٫۰۵٫۰۳

۴۱۹٫۱۰۰٫۰۰۰

حداکثر ده روز پس از ابلاغ

۱۵۴۵۲۵

۷۷۸۱۲۳

مقتضی است در وقت تعیین شده فوق به اداره امور مالیاتی شهرستان اردکان به نشانی: اردکان خ امام جنب پارک شهر مراجعه فرمائید.

جواد شاکرفر رئیس امور مالیاتی شهرستان اردکان