۱۹۴۱ مناقصه – اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان- تعمیرات

آگهی فراخوان عمومی مناقصه شماره ۹/۹۵ نوبت دوم ۱٫نام کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان ۲٫شرح مختصر و کلی موضوع: ردیف موضوع مبلغ برآورد کار (ریال) مبلغ تضمین شرکت در فرایند اجرای کار(ریال) مدت اجراء زمان گشایش پیشنهادات ۱ تعمیر و بازسازی ماشین‌آلات راهداری ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۲ ماه ۹۵٫۰۶٫۱۵ ۳٫ کلیه اشخاص حقیقی و […]

آگهی فراخوان عمومی مناقصه شماره ۹/۹۵

نوبت دوم

۱٫نام کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان

۲٫شرح مختصر و کلی موضوع:

ردیف

موضوع

مبلغ برآورد کار (ریال)

مبلغ تضمین شرکت در فرایند اجرای کار(ریال)

مدت اجراء

زمان گشایش پیشنهادات

۱

تعمیر و بازسازی ماشین‌آلات راهداری

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲ ماه

۹۵٫۰۶٫۱۵

۳٫ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که صلاحیت لازم در خصوص تعمیرات و بازسازی ماشین‌آلات سنگین و نیمه سنگین را دارا بوده و سوابق و قرارداد کاری در
 
خصوص این تعمیرات را داشته باشند،
 
می‌توانند از تاریخ ۹۵٫۰۵٫۲۷ لغایت ۹۵٫۰۶٫۰۱ با مراجعه به سامانه ملی اطلاع رسانی مناقصات اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان