فاز نخست تدوین نقشه راه فن‌آوری جویشگر بومی آغاز شد

فاز نخست تدوین نقشه راه فن‌آوری جویشگر بومی آغاز شد فاز نخست تدوین نقشه راه فن‌آوری جویشگر بومی توسط شورای راهبری این طرح آغاز شد. به گزارش مهر، پنل آینده‌نگاری جویشگر بومی با هدف تهیه نقشه راه و ره‌نگاشت این فن‌آوری و رتبه‌بندی عدم‌قطعیت‌های کلیدی طرح در پژوهشگاه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات برگزار شد. در […]

فاز نخست تدوین نقشه راه فن‌آوری جویشگر بومی آغاز شد

فاز نخست تدوین نقشه راه فن‌آوری جویشگر بومی توسط شورای راهبری این طرح آغاز شد.

به گزارش مهر، پنل آینده‌نگاری جویشگر بومی با هدف تهیه نقشه راه و ره‌نگاشت این فن‌آوری و رتبه‌بندی عدم‌قطعیت‌های کلیدی طرح در پژوهشگاه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات برگزار شد.

در این نشست ابتدا علیرضایاری، معاون مرکز تحقیقات مخابرات و مجری طرح جویشگر بومی، ضمن معرفی پروژه «آینده‌نگاری و تهیه ره نگاشت فن‌آوری جویشگر بومی» به تشریح ضرورت و اهمیت دستاورد‌ها و نتایج این پروژه در پیشبرد اهداف طرح جویشگر بومی پرداختند.

فاز اول پروژه «آینده‌نگاری و تهیه ره نگاشت فن‌آوری جویشگر بومی» به تدوین سناریوهای آینده‌های بدیل طرح جویشگر منتهی خواهد شد.

ساختار تشکیلاتی پروژه، کلیاتی پیرامون متدلوژی اجرای پروژه و اهداف برگزاری آن از جمله مباحث مدنظر در این جلسه بود.

در ادامه نماینده گروه پژوهشی پروژه، با هدف آشنایی مدعوین در خصوص معرفی چالش‌های طرح شامل مواجهه با محیطی نو شونده و دستخوش عدم قطعیت، افزایش پیچیدگی و عدم‌قطعیت محیط، تصمیم‌گیری درباره آینده فعالیتی شگرف و فزاینده به ناامیدی و سرگشتگی، کشف هر چه بیش‌تر و مؤثرتر آینده جویشگر بومی نیازمند استفاده و کاربست ابزار‌ها و روش‌های توانمند و کارا، سخنانی را بیان کرد.

 

همچنین پیشران‌های موردنظر معرفی شده و بدین ترتیب فضای مناسب جهت بحث و بررسی پیرامون پیشران‌‌ها طرح جویشگر از طریق ایجاد ذهن انگیزی در خصوص عدم قطعیت‌های کلیدی که در تدوین سناریو‌ها نقش مؤثری را ایفا خواهند کرد، ایجاد شد.