حجم قاچاق کالا به کشور به نصف رسیده است

به نسبت دولت دهم حجم قاچاق کالا به کشور به نصف رسیده است یک عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به این سؤال پاسخ می‌دهد که چقدر می‌توان به کاهش قاچاق از مناطق آزاد به سرزمین اصلی خوشبین بود؟ به گزارش اقتصادنیوز، محسن‌بهرامی‌ارض‌اقدس در این مورد می‌گوید: هدفی که برای ایجاد مناطق آزاد در نظر […]

به نسبت دولت دهم

حجم قاچاق کالا به کشور به نصف رسیده است

یک عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به این سؤال پاسخ می‌دهد که چقدر می‌توان به کاهش قاچاق از مناطق آزاد به سرزمین اصلی خوشبین بود؟

به گزارش اقتصادنیوز، محسن‌بهرامی‌ارض‌اقدس در این مورد می‌گوید: هدفی که برای ایجاد مناطق آزاد در نظر گرفته شده، این است که وضعیت مالیاتی، تأمین اجتماعی و قانون کار بهتر در آن‌ها رعایت شود؛ پس به نظر می‌رسد که همین تسهیلات نیز باید در سرزمین اصلی نیز اعمال شود، تعرفه‌ها باید تعدیل شود و ضوابط تجاری را کم کنیم تا مسیر واردات به کشور کوتاه شده و خواب سرمایه نیز در پروسه واردات کم شود و مجوزهای غیرضروری را کاهش دهیم.

وی اضافه می‌کند: اگر این تسهیلات فراهم شود، دلیلی ندارد که این تعداد مناطق آزاد داشته باشیم و ضوابط مرزنشینی، پیله‌وری، ملوانی و کالای همراه مسافر داشته باشیم. این‌ها خود مأمنی برای قاچاق هستند و می‌توانند قانون را دور بزنند. به هر حال، همه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ما دارای حریم مشخصی هستند و ورود و خروج به این مناطق هم به لحاظ افراد و هم به لحاظ کالا، تابع مقررات خاص مناطق آزاد است. ورود کالا به این مناطق از امتیازات ویژه‌ای برخوردار است ولی همین کالاهایی که در مناطق آزاد پردازش می‌شود یا می‌خواهد عیناً به سرزمین اصلی منتقل شود، تابع قوانین عادی کشور می‌شود و مثل این است که از گمرک مستقیم به سرزمین اصلی وارد شده است، گمرک نیز کنترل‌های لازم را در این موضوع انجام خواهد داد و این‌طور نیست که کالا‌ها بدون ضابطه از مناطق آزاد به سرزمین اصلی وارد شود. البته بخشی از ارزش‌افزوده ناشی از پردازش و تولید کالا در این مناطق نیز وجود دارد و کالاهایی که بعد از پردازش از مناطق آزاد وارد سرزمین اصلی می‌شوند، به نسبت استفاده از این تسهیلات در مناطق آزاد، از معافیت نیز برخوردار هستند؛ ولی عین همان کالا را به راحتی نمی‌توانند به سرزمین اصلی آورند.

 

این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح می‌کند: واقعیت این است که کشور ما چند هزار کیلومتر مرز خاکی و چندین هزار کیلومتر مرز آبی دارد و قاچاقی که امروز از آن یاد می‌شود، از سایر نقاط مرزی کشور ما که بسیار مناطق گسترده‌ای هستند، به دور از چشم مسؤولان مستقر در مناطق آزاد وارد کشور می‌شوند. مسؤولان مربوطه در مناطق آزاد مستقر هستند ولی متأسفانه در بسیاری از نقاط مرزی ما و خارج از مناطق آزاد که کم‌تر کنترل‌های دقیق صورت می‌گیرد، مستقر هستند و سوءاستفاده‌ها از آن مناطق صورت می‌گیرد. خوشبختانه با تمهیداتی که دولت اتخاذ کرده و با هماهنگی‌هایی که در اجرای فرمان مقام معظم رهبری برای مبارزه با قاچاق صورت گرفته، مشاهده می‌شود که از یک‌سو به دلیل پایبند بودن دولت به قوانین‌ و مقررات و از سوی دیگر الزاماتی که ناشی از کاهش درآمدهای ارزی، ناخواسته تحمیل شده اس و این‌که دولت دیگر از درآمدهای صد‌میلیاردی دولت برخوردار نیست که با دست‌ودلبازی ارز را پایین نگه دارد و حتی آن‌قدر ارز بفروشد که نیاز قاچاقچی‌‌ها را به ارز تأمین کند، می‌بینیم که کنترل‌‌ها دقیق صورت می‌گیرد و دولت به خوبی مبارزه می‌کند و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم فعال است و به همین دلیل آمار‌ها نشان می‌دهد حجم قاچاق کالا به کشور و از کشور به سایر کشورهای همسایه، نسبت به دولت دهم به کم‌تر از نصف رسیده است.