ضرورت تحمل رکود برای شفاف‌سازی اقتصاد

ضرورت تحمل رکود برای شفاف‌سازی اقتصاد ناصر شهوازیان گفت: عملاً تا بانک‌های بزرگ با سیستم بانکی ایران همکاری نکنند آن انتظاری که فضای عمومی اقتصاد ایران از برجام دارد اتفاق نیفتاده و این موضوع به گذشت زمان بیش‌تری احتیاج دارد. یک تولیدکننده لوله و اتصالات با اشاره به موضوع نقل ‌و انتقالات بانکی در شرایط […]

ضرورت تحمل رکود برای شفاف‌سازی اقتصاد

ناصر شهوازیان گفت: عملاً تا بانک‌های بزرگ با سیستم بانکی ایران همکاری نکنند آن انتظاری که فضای عمومی اقتصاد ایران از برجام دارد اتفاق نیفتاده و این موضوع به گذشت زمان بیش‌تری احتیاج دارد.

یک تولیدکننده لوله و اتصالات با اشاره به موضوع نقل ‌و انتقالات بانکی در شرایط پسابرجام به تراز گفت: هنوز مشکلات و محدودیت‌های موجود در این بخش به‌طور کامل حل نشده و عملاً بانک‌های بزرگ به خاطر ترس از هزینه همکاری با ایران دوباره زیر بار همکاری بانکی با ایران نمی‌روند.

وی افزود: از جمله این بانک‌ها، بانک‌های آلمانی هستند که معتقدند آمریکا در گذشته با وضع جریمه‌های سنگینی به دلیل ارتباط با بانک‌های ایرانی به ما خساراتی زده و آغاز همکاری مجدد با ایران برای ما ریسک دارد.

شهوازیان تصریح‌ کرد: عملاً تا بانک‌های بزرگ با سیستم بانکی ایران همکاری نکنند آن انتظاری که فضای عمومی اقتصاد ایران از برجام دارد اتفاق نیفتاده و این موضوع به گذشت زمان بیش‌تری احتیاج دارد.

این کارآفرین خاطرنشان ‌کرد: البته در شرایط فعلی خریدهای خارجی ما راحت‌تر شده ولی به واسطه کنترل مسایل تورمی که دولت پیش گرفته است رکود بازار تشدید شده است.

وی اظهار ‌کرد: اگر ما بخواهیم در مسیر اقتصاد شفاف و درست حرکت کنیم کنترل تورم اقدام درستی به لحاظ اصول علم اقتصاد است و باید مردم و تولیدکنندگان رکود موجود را تحمل کنند.

این فعال اقتصادی ادامه‌ داد: متأسفانه اقتصاد ما همیشه با مسیر افزایش تورم جوابگو بوده و با تورم بالا وضعیت بازار مناسب و دارای رونق بوده است.

وی تصریح‌کرد: امروز تقاضاهای بالا و کاذبی که یک زمانی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ وجود داشت کنار رفته و مسیر دولت به لحاظ اقتصادی مسیر درستی است.

 

شهوازیان در خاتمه گفت: قبل از برجام عملاً اقتصاد ما قفل شده بود و همین که امروز ما از گذشته بدتر نشدیم از مزایای برجام است.