جزییات آخرین وضعیت توقف ۵ نماد بانکی در بورس اعلام شد

جزییات آخرین وضعیت توقف ۵ نماد بانکی در بورس اعلام شد آخرین وضعیت توقف و نیز اقدامات صورت گرفته و در حال پیگیری برای بازگشایی ۱۵ نماد معاملاتی از جمله ۵ نماد بانکی که بیش از ۷ روز از توقف آن‌ها در بورس می‌گذرد اعلام شد. به گزارش تسنیم، اداره نظارت بر ناشران بورسی وضعیت […]

جزییات آخرین وضعیت توقف ۵ نماد بانکی در بورس اعلام شد

آخرین وضعیت توقف و نیز اقدامات صورت گرفته و در حال پیگیری برای بازگشایی ۱۵ نماد معاملاتی از جمله ۵ نماد بانکی که بیش از ۷ روز از توقف آن‌ها در بورس می‌گذرد اعلام شد.

به گزارش تسنیم، اداره نظارت بر ناشران بورسی وضعیت نمادهای معاملاتی که بیش از ۷ روز متوقف هستند و نیز اقدامات صورت گرفته و در حال پیگیری برای بازگشایی آن‌ها را برای اطلاع سهامداران و سرمایه‌گذاران اعلام کرد.

بر این اساس، تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی، حمل و نقل بین‌المللی خلیج‌فارس، نساجی بروجرد، بانک صادرات ایران، بانک تجارت، محورسازان ایران خودرو، شیشه و گاز، کاشی و سرامیک حافظ، بانک ملت، بانک سینا، گروه مپنا، پلی اکریل ایران، کاشی نیلو، آلومینیم ایران و صنایع کاشی اصفهان شرکت‌های معاملاتی بورسی هستند که بیش از ۷ روز از توقف آن‌ها می‌گذرد و دلایل طولانی شدن توقف آن‌ها اعلام شده است.

بانک صادرات

این گزارش می‌افزاید: شرکت بانک صادرات با نماد معاملاتی «وبصادر» از ۲۹ تیر امسال به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی ۹۴ متوقف شده است که در صورت ارسال ارایه صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی ۲۹ اسفند ۹۴ نماد معاملاتی سهم آماده بازگشایی خواهد بود.

بانک تجارت

این گزارش می‌افزاید: شرکت بانک تجارت با نماد معاملاتی «وتجارت» از ۲۹ تیر امسال به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی ۹۴ متوقف شده است که در صورت ارسال ارایه صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی ۲۹ اسفند ۹۴ نماد معاملاتی سهم آماده بازگشایی خواهد بود.

بانک سینا

شرکت بانک سینا هم با نماد معاملاتی «وتجارت» از ۲۸ تیر امسال به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی ۹۴ متوقف شده است که در صورت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی ۹۴نماد معاملاتی سهم آماده بازگشایی خواهد بود.

بانک ملت

براساس این گزارش؛ شرکت بانک ملت با نماد معاملاتی «وبملت» از ۲۸ تیر امسال به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی ۹۴ متوقف شده است که در صورت در برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی ۹۴ نماد معاملاتی سهم آماده بازگشایی خواهد بود.

پلی اکریل ایران

شرکت پلی اکریل ایران نیز با نماد معاملاتی «شپلی» از سیزدهم اردیبهشت امسال به دلیل عدم برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده متوقف شده است که در صورت ارایه اطلاعات و برنامه افزایش سرمایه بازگشایی خواهد بود.

نساجی بروجرد

شرکت شرکت نساجی بروجرد نیز با نماد معاملاتی «نبروج» از ۱۱مرداد امسال به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده متوقف شده است که ارسال پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۵ بر اساس عملکرد ۳ ماهه و صورت‌های مالی میان دوره‌ای منتهی به ۳۱ خرداد ۹۵ شرط بازگشایی آن اعلام شده است.

حمل و نقل بین‌المللی خلیج‌فارس

افزون بر این؛ شرکت حمل و نقل بین‌المللی خلیج‌فارس با نماد معاملاتی «حفارس» از سیزدهم مرداد امسال به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده متوقف شده که ارسال پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند سال ۹۵ بر اساس عملکرد ۳ ماهه و صورت‌های مالی میان دوره‌ای منتهی به ۳۱ خرداد امسال شرط بازگشایی آن اعلام شده است.

آلومینیم ایران

همچنین شرکت آلومینیم ایران با نماد معاملاتی «فایرا» از روز سوم آبان پارسال به دلیل اعلام شرکت مبنی بر تغییرات با اهمیت پیش‌بینی درآمد هر سهم متوقف شده که ارایه دلایل تعدیل با اهمیت پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال ۹۴ شرط بازگشایی آن اعلام شده است.

کارخانه‌های کاشی و سرامیک حافظ

شرکت کارخانه‌های کاشی و سرامیک حافظ نیز با نماد معاملاتی «کحافظ» از ۲۹ تیر امسال به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه ۱۳۹۴ و ابهام در خصوص اطلاعات پیش‌بینی درآمد هر سهم به سازمان متوقف شده است که در صورت ارایه اطلاعات پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی ۱۳۹۵ براساس عملکرد واقعی ۳ ماهه، ارایه صورت‌های مالی میان دوره‌ای ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۹۵ و شفاف‌سازی در خصوص آخرین وضعیت فعالیت‌های تولیدی و عملیاتی شرکت بازگشایی خواهد بود.

گروه مپنا

این گزارش می‌افزاید: شرکت گروه مپنا با نماد معاملاتی «ورمپنا» از ۲۸ تیر امسال به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه متوقف شده است که در صورت ارایه اطلاعات موضوع بند ج ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان در خصوص افشای فوری «تغییر عمده در ساختار مالکیت ناشر به‌نحوی که کنترل شرکت تغییر یابد.» نماد معاملاتی سهم آماده بازگشایی خواهد بود.

تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی

همچنین شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی با نماد معاملاتی «شمواد» از روز ۱۳ مرداد امسال به دلیل اعلام تعدیل پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی ۹۵ متوقف شده که پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور امسال بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه و اولین پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور سال ۹۶ شرط بازگشایی آن اعلام شده است.

کاشی اصفهان

شرکت صنایع کاشی اصفهان هم با نماد معاملاتی «کاصفا» از دیگر نمادهای متوقف بورس از دوم دیماه سال گذشته به دلیل عدم ثبت صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده سال ۹۲، عدم ارایه صورت‌های مالی حسابرسی شده سالانه سال ۹۳، عدم برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سال۹۳، عدم ارایه صورت‌های مالی میان دوره‌ای و پیش‌بینی‌های سال ۹۴ و عدم ارایه پیش‌بینی درآمد هر سهم سال ۹۵ است که در خصوص دلایل ادامه توقف آن آمده است:

ارایه صورت‌های مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال ۹۳(حسابرسی شده).

ارایه صورت‌های مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۴(حسابرسی شده).

اظهارنظر حسابرس نسبت به پیش‌بینی درآمد هر سهم تلفیقی گروه و شرکت اصلی بر اساس عملکرد واقعی دوره‌ای ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۴٫

ارایه صورت‌های مالی میان دوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر سال ۹۴٫

ارایه پیش‌بینی درآمد هر سهم تلفیقی گروه و شرکت اصلی بر اساس عملکرد واقعی دوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۹۴٫

ارایه اولین پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی ۱۳۹۵ و اظهارنظر حسابرس نسبت به آن.

ارایه صورت‌های مالی حسابرسی شده سال‌های مالی ۹۲ و ۹۳ شرکت بازرگانی ارمغان کاشی- سهامی خاص(شرکت فرعی).

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی ۱۳۹۳ و ثبت صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی سال مالی ۱۳۹۲٫

 

و انتخاب اعضای هیأت مدیره با توجه به انقضای مدت دو ساله مسؤولیت هیأت مدیره شرکت و سلب صلاحیت مدیرعامل و ۳ نفر از اعضای هیأت مدیره سابق شرکت.