۱۹۴۴ مزایده – شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس- کالا

  <<آگهی مزایده >>   شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس در نظر دارد کالای ضايعاتي نوار عایق سرجوش(Heat Shrinkable) با مارک Canusa و به تعداد ۶۸۶ رول نوار و ۱۱۲ رول پچ و ۵۳۴ گالن پرایمر، شركت خود را واقع در خوزستان- بهبهان- کارگاه سردشت را از طريق مزايدة عمومي به فروش برساند. ۱-  […]

 

<<آگهی مزایده >>

 

شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس در نظر دارد کالای ضايعاتي نوار عایق سرجوش(Heat Shrinkable) با مارک Canusa و به تعداد ۶۸۶ رول نوار و ۱۱۲ رول پچ و ۵۳۴ گالن پرایمر، شركت خود را واقع در خوزستان- بهبهان- کارگاه سردشت را از طريق مزايدة عمومي به فروش برساند.

۱-  مهلت دریافت اسناد حداکثر پنج روز پس از انتشار آگهی روزنامه به نشانی مندرج در بند۶ ذیل می‌باشد.

 

۲-  آخرین مهلت تسلیم پاکات، یک هفته پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد به نشانی مندرج در بند۶ ذیل می‌باشد.

 

۳-  بازدید از کالای مزبور پس از دریافت اسناد و با هماهنگی قبلی، حداکثر یک روز قبل از آخرین مهلت تسلیم پاکات و اخذ رسید بازدید، الزامی می باشد.

 

۴-  مبلغ تضمين شركت در مزايده ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (دویست میلیون) ريال مي‌باشد كه بايد بصورت ضمانتنامه بانكي معتبر و يا واريز نقدي به حساب شماره ۱۲۴۵۸۰۰۲۱۵۵۱۱ بانک سپه، شعبه خالد اسلامبولی تهران، کد شعبه ۱۲۴۵ بنام شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس به مزايده گزار تسليم گردد.

 

۵-  بازگشایی پاکات روز سه شنبه مورخ ۹۵٫۰۶٫۱۶ راس ساعت ۱۴ درمحل دفتر مرکزی این شرکت واقع در تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان بخارست، کوچه پنجم، پلاک۸، طبقه پنجم می‌باشد.

 

۶-  متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده در مهلت مقرر، به نشانی ذیل مراجعه نمایند:

 

دفتر امور حقوقی و پیمانهای شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس واقع در بهبهان، کیلومتر ۱۷ بزرگراه بهبهان-رامهرمز، شركت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس، شماره تلفن ۰۶۱۵۲۷۳۴۳۲۰