۱۹۴۴ مزایده – بانک صنعت و معدن کرمانشاه – املاک مازاد و تملیکی

آگـهي مزايـده کـرمانشاه صنعت و معدن در نظر دارد املاک مازاد و تمليکي مسکوني و صنعتي خود واقع دراستان کرمانشاه را به صورت نقد (املاک مسکوني) و نقد و اقساط(املاک صنعتي همراه با ماشين‌الات) بامشخصات ذيل و با وضعيت موجود از طريق مزايده عمومي به فروش برساند: شرايط پرداخت: مبلغ معامله املاک مسکوني مي‌بايست نقداً […]

آگـهي مزايـده کـرمانشاه

صنعت و معدن در نظر دارد املاک مازاد و تمليکي مسکوني و صنعتي خود واقع دراستان کرمانشاه را به صورت نقد (املاک مسکوني) و نقد و اقساط(املاک صنعتي همراه با ماشين‌الات) بامشخصات ذيل و با وضعيت موجود از طريق مزايده عمومي به فروش برساند:

شرايط پرداخت: مبلغ معامله املاک مسکوني مي‌بايست نقداً و مبلغ املاک صنعتي (محل طرح) و ماشين‌آلات مي‌بايست نقد و اقساط بصورت ۳۰ % نقد و ۷۰% مابقي به صورت اقساط ۳۶ ماهه با نرخ سود ۱۳%( اولويت با پرداخت نقدي) توسط برنده مزايده پرداخت گردد . ملک با وضع موجود بفروش مي‌رسد و مسئوليت تخليه بر عهده خريدار مي‌باشد و بانک وکالت لازم دراين خصوص را به خريدار اعطاء خواهد نمود. لازم به ذکراست محل طرح همراه با ماشين‌الات به فروش مي رسد بازديد از ملک و مطالعه و تنظيم اسناد مزايده و سوابق مربوط قبل از شرکت در مزايده براي تمامي شرکت‌کنندگان الزامي است. ملک با وضع موجود بفروش مي‌رسد لذا بازديد ملک توسط شرکت‌کنندگان ضروري بوده و پس از اعلام برنده مزايده هيچگونه اعتراضي در اين خصوص پذيرفته نخواهد شد. متقاضيان شرکت در مزايده مي‌بايست معادل۱۰% مبلغ قيمت پايه را به حساب شماره ۰۱۰۱۲۴۶۴۶۰۰۰۹ به نام بانک صنعت و معدن شعبه کرمانشاه نزد بانک صادرات شعبه چهار راه بسيج واريز و فيش آن را به همراه اسناد ديگر تحويل نمايند. لذا از کليه متقاضيان دعوت به عمل مي‌آيد جهت آگاهي از شرايط و دريافت اسناد مزایده، حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاريخ انتشار اين آگهي به پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات کشور به نشانيhttp://iets.mporg.ir  و يا بانک صنعت و معدن به نشاني ذيل مراجعه نمايد. ضمناً هزينه‌هاي چاپ آگهي و نقل و انتقال ملک مورد نظر به عهده برنده مزايده مي‌باشد. در صورت شرکت يک متقاضي نيز، مزايده قابل انجام خواهد بود.

نشاني: کرمانشاه، بلوار شهيد بهشتي، روبروي تالار بورس، کد پستي ۶۷۱۵۶۶۳۶۳۶ بانک صنعت و معدن، تلفن‌ها: ۳۸۲۲۸۱۷۱- ۳۸۲۱۱۹۹۰

توضيح آخرين مهلت ارسال مدارک، حداکثر۱۰ روز پس از خاتمه مهلت دريافت اسناد مزايده و مدت اعتبار پيشنهاد حداکثر ۶ ماه مي‌باشد.

رديف

آدرس ملک

پلاک ثبتي

نوع ملک

نحوه کاربری

عرصه

اعيان

قيمت پايه ششدانگ (ريال)

متصرف

شرايط پرداخت

۱

کنگاور-خيابان شهدا- کوچه عظيمي – پلاک۷۴

۴۱ فرعي از ۴۵۹ اصلي

مسکونی

۸/۲۰۵

مترمربع

 

ساختمان ايجاد شده به مساحت همکف ۱۲۰ مترمربع، زير زمين ۹۰ مترمربع ، پارکينگ۳۰ مترمربع

۱٫۳۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰

دارد

نقد

۲

سنقر-شهرک نيروي انتظامي فاز يک کوچه شهيدمحمد مراد جمالي – درب دوم سمت چپ

۳۴۸ فرعي از ۲۶ فرعي از ۲۲۱۵

 

مسکونی

۲۱۰

مترمربع

 

ساختمان در ۳ طبقه جمعاً ۴ واحد به مساحت ۳۲۰ مترمربع و دوباب مغازه تجاري به مساحت ۴۵ مترمربع

 

۲٫۰۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

دارد

نقد

۳

سنقر- شهرک آزادگان-کوچه شهيد اردشير بيگوند پلاک ۹۱۰۴

۹۹ فرعي از يک  الي ۴ و ۶ فرعي از ۲۴۸۰ اصلي

مسکونی

۱۶۰

مترمربع

 

ساختمان در دو طبقه به مساحت۲۳۲ متر مربع

۱٫۲۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

دارد

نقد

۴

کرمانشاه – شهرک الهيه- خيابان شهيد رضوان مدني خيابان بصيرت – کوي يازدهم – پلاک ۳۶

۴۰۷۸ از ۳۷۲۲ فرعي از ۱۳۸ اصلي

 

مسکونی

۲۰۰

مترمربع

 

ساختمان ايجاد شده به مساحت ۱۴۰ متر مربع

 

۴/۷۴۱،۰۷۴،۹۹۹

(۲،۴۱ سهم از ششدانگ)

دارد

نقد

۵

کرمانشاه – بلوار گلريزان- کوي بنفشه ۲- پلاک ۱۰

 

۲۵۸۶ فرعي از ۷۰ فرعي از ۹۳ اصلي بخش يک  حومه کرمانشاه

مسکونی

۳۰۰

مترمربع

 

ساختمان به مساحت ۱۴۰ متر مربع و حياط به مساحت ۱۶۰ متر مربع

 

۳٫۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

دارد

نقد

۶

کرمانشاه – شهرک صدرا – انتهاي شهرک – خيابان ۱۸ متري شکوفه – قطعه A241

۶۱۲۶ فرعي از ۵۱۷۱ فرعي از ۱۲۳ اصلي بخش ۳ حومه کرمانشاه

مسکونی

۲۵/۱۷۴ متر مربع

 

ساختمان به صورت چهار طبقه، هر طبقه يک واحد در مجموع به مساحت ۴۵۸ متر مربع

 

۴٫۵۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

دارد

نقد

۷

کرمانشاه -شهرک صنعتي فرامان – فاز ۲- قطعهF105

۷۲ فرعي از ۴ مکرر اصلي بخش ۲ حومه کرمانشاه

محل اجراي طرح – صنعتي

۱۹۰۰

مترمربع

 

سوله به مساحت ۴۸۰ متر مربع – ساختمان اداري و نگهباني به مساحت ۱۸۰ متر مربع در دو طبقه

 

۲٫۱۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰

دارد

نقد و اقساط

۸

کرمانشاه – شهرک صنعتي بيستون – قطعه G4

قسمتي از ۱۹ فرعي از ۱۲ فرعي از ۵ فرعي گاکيه  – بخش ۲ حومه کرمانشاه

محل اجراي طرح – صنعتي

۲۶۰۸

مترمربع

 

سالن توليد به مساحت ۵۴۰ متر مربع – ساختمان انبار به مساحت ۲۴۰ متر مربع – ساختمان اداري ۶۰ متر مربع –  ساختمان نگهباني ۲۰ متر مربع

 

محل طرح : ۲٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ماشین‌آلات :

۱٫۷۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

جمعاً: ۴٫۴۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ندارد

نقد و اقساط

۹

کرمانشاه – شهرک صنعتي بيستون – قطعه C25

۱۹ فرعي از ۱۲ فرعي از ۵ اصلي قريه گاکيه بخش ۲ حومه کرمانشاه

محل اجراي طرح – صنعتي

۲۲۴۰ مترمربع

 

سوله اصلي به مساحت۲۴۰ متر مربع، سوله جانبي به مساحت ۹۰ متر مربع بصورت نيمه کاره ساختمان نگهباني به مساحت۴۰ متر مربع

 

۱٫۷۸۶٫۵۰۰٫۰۰۰

ندارد

نقد و اقساط

۱۰

روانسر- کيلومتر ۵ جاده روانسر به پاوه – کارخانه تسويه تخم پنبه شاهو- روبروي روستاي برهان‌الدين

يک  مجزي شده از يک فرعي از ۴۸ اصلي بخش ۱۲ کرمانشاه

محل اجراي طرح – صنعتي

۴۰۰۰ مترمربع

سالن توليد به مساحت۶۴۸ متر مربع بچه سوله به مساحت ۱۸۰ متر ساختمان اداري به مساحت ۲۱۰ متر مربع

محل طرح : ۲٫۰۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰

ماشین‌آلات : ۸٫۴۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

جمعاً۱٫۴۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰

ندارد

نقدو اقساط

 

www.bim.ir