۱۹۴۴ مناقصه – مدیریت بانک کشاورزی دراستان خراسان رضوی- احداث ساختمان

اصلاحیه آگهی مناقصه یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی به شماره ۲/ع/۹۵ احداث ساختمان مدرس مشهد پیرو آگهی مناقصه مندرج در روزنامه خراسان(۹۵٫۰۵٫۲۱) و روزنامه مناقصه مزایده(۹۵٫۰۵٫۲۳) به اطلاع می‌رساند به لحاظ الحاق اسناد جدید به اسناد مناقصه، مهلت اعلامی بشرح ذیل اصلاح می‌گردد: ۱-مهلت دریافت اسناد تا ساعت ۱۴ روز یکشنبه ۹۵٫۰۶٫۰۷ ۲-شروع تحویل پیشنهادها از […]

اصلاحیه آگهی مناقصه یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی

به شماره ۲/ع/۹۵

احداث ساختمان مدرس مشهد

پیرو آگهی مناقصه مندرج در روزنامه خراسان(۹۵٫۰۵٫۲۱) و روزنامه مناقصه مزایده(۹۵٫۰۵٫۲۳) به اطلاع می‌رساند به لحاظ الحاق اسناد جدید به اسناد مناقصه، مهلت اعلامی بشرح ذیل اصلاح می‌گردد:

۱-مهلت دریافت اسناد تا ساعت ۱۴ روز یکشنبه ۹۵٫۰۶٫۰۷

۲-شروع تحویل پیشنهادها از ساعت ۸ صبح روز دوشنبه ۹۵٫۰۶٫۰۸ لغایت ساعت ۱۴ روز سه‌شنبه ۹۵٫۰۶٫۲۳

۳-تاریخ گشایش پاکت ارزیابی کیفی ساعت ۹ صبح روز شنبه ۹۵٫۰۶٫۲۷ می‌باشد.

ضمناً اسناد در پایگاه ملی مناقصات بارگذاری شده است.

شرکتهائی که اسناد خود را قبلاً دریافت نموده اند می بایست برای دریافت اسناد الحاقی تا ساعت ۱۴ روز یکشنبه ۹۵٫۰۶٫۰۷ مراجعه فرمایند.

سایر شرایط اعلام شده درآگهی‌های قبلی به قوت خود باقی است.

شماره تماس ۰۵۱۳۷۶۶۳۳۵۳

آدرس محل مراجعه: مشهد بلوارشهید دستغیب مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان رضوی.۵/۹۵/خ

مدیریت بانک کشاورزی دراستان خراسان رضوی