کم‌توجهی شرکت‌های دولتی به شایسته سالاری

کم‌توجهی شرکت‌های دولتی به شایسته سالاری معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: شایسته‌سالاری یکی از اصول اصلی این وزارت برای انتخاب مدیران است و تاکنون به هیچ مدیری خارج از وزارتخانه اجازه داده نشده است که برای کسب منصب مدیر‌کلی به این وزارتخانه وارد شود. به گزارش ایسنا، احمد‌میدری اظهار ‌کرد: […]

کم‌توجهی شرکت‌های دولتی به شایسته سالاری

معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: شایسته‌سالاری یکی از اصول اصلی این وزارت برای انتخاب مدیران است و تاکنون به هیچ مدیری خارج از وزارتخانه اجازه داده نشده است که برای کسب منصب مدیر‌کلی به این وزارتخانه وارد شود.

به گزارش ایسنا، احمد‌میدری اظهار ‌کرد: دکتر ربیعی در راستای قانون اساسی، شایسته‌سالاری را ملاک انتصاب مدیران کل این وزارتخانه در نظر گرفته است و اگر این اصول در بخش‌های دیگر جامعه نیز مدنظر قرار گرفته شود، بسیاری از مشکلات مدیریتی کشور حل خواهد شد.

وی افزود: شرکت‌های دولتی که دارای مجامع هستند در انتخاب مدیران خود کم‌تر به این اصل توجه می‌کنند که امیدواریم با رعایت این اصل در شرکت‌های دولتی کم‌تر شاهد مشکلات مدیریتی باشیم.

میدری در خصوص ویژگی‌های مدیریتی در خوزستان تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های مدیریتی خوزستان، تغییرات سریع مدیریتی در بخش‌های مختلف آن است که باید برای این مسأله چاره‌ای اندیشیده شود.

وی گفت: خوزستان استان پیچیده و پر کاری است و هر مدیری که مسؤولیتی را می‌پذیرد، زیر بار فشارهای فراوانی در خوزستان می‌رود؛ زیرا هیچ استانی وجود ندارد که به میزان استان خوزستان شهرستان‌های بالای ۱۵۰ هزار نفر جمعیت داشته باشد. خوزستان دارای ۱۲ شهر با جمعیت بالای ۱۵۰ هزار نفر است و این مسأله کار را برای مدیران استان سخت می‌کند.

میدری ادامه‌ داد: هر مدیری برای کار کردن در خوزستان با این وضعیت، با چالش‌های فراوانی مواجه است، بنابراین باید برای این تغییرات پیاپی مدیریتی در استان چار‌ه‌ای اندیشیده شود زیرا کار کردن در خوزستان بسیار پیچیده است.

وی با بیان فعالیت ۵۲ بازرس در اداره کل تعاون خوزستان عنوان ‌کرد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی جز ادارات حاکمیتی کشور است که در این اداره نیروی مازاد بسیار کم است و حتی در برخی بخش‌ها به دلیل کمبود بازرس و نیروی کار نمی‌توانند به همه کار‌ها برسند.

 

معاون وزیر تعاون، خاطرنشان‌ کرد: شرایط پرداختی این وزارتخانه نسبت به سایر وزارتخانه‌ها پایین‌تر است و امیدواریم نمایندگان مجلس در این زمینه پیگیری کنند.