جذب سرمایه‌گذاری خارجی در یک حوزه خاص بر خلاف اقتصاد مقاومتی است

یک اقتصاددان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در یک حوزه خاص بر خلاف اقتصاد مقاومتی است ساسان‌شاه‌ویسی گفت: جذب سرمایه باید بر اساس هدفگذاری‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان جامعه تعیین شود و رفتار خودش را با سایر حوزه‌های ساختاری کشور اعم از فرهنگی سیاسی و امنیتی و اقتصادی پیدا کند.         این اقتصاددان و استاد […]

یک اقتصاددان

جذب سرمایه‌گذاری خارجی در یک حوزه خاص بر خلاف اقتصاد مقاومتی است

ساسان‌شاه‌ویسی گفت: جذب سرمایه باید بر اساس هدفگذاری‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان جامعه تعیین شود و رفتار خودش را با سایر حوزه‌های ساختاری کشور اعم از فرهنگی سیاسی و امنیتی و اقتصادی پیدا کند.        

این اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره سازوکارهای جذب سرمایه خارجی در اقتصادهای دنیا به سایت تراز گفت: این موضوع با توجه به ظرفیت‌ها و سازوکارهای هر اقتصادی متفاوت است. برای مثال نگاه به جذب منابع خارجی در اقتصادی مانند اقتصاد انگلستان با اقتصادی مانند اقتصاد ترکیه یا نیجریه، تفاوت‌هایی دارد.

وی درباره دلایل این تفاوت‌‌ها افزود: هر اقتصادی با توجه به پتانسیل و تحرکی که در حوزه‌های مختلف دارد، رده‌بندی می‌شود. یعنی یک اقتصاد در گردشگری‌، دیگری در مواد معدنی و اقتصاد دیگر در نفت و تجارت دارای تحرک و پتانسیل‌های نسبی است.

این کارشناس اقتصادی تصریح ‌کرد: وقتی این اقتصاد‌ها را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم کشوری مانند انگلستان اگر ‌توانایی جذب و تعریف حدود ۳۴۰۰ میلیارد دلار موقعیت اقتصادی دارد، بیش از ۵۰ درصد از این منابع از ورود و خروج سرمایه حاصل می‌شود.

وی اظهار کرد: یعنی شهر لندن بیش از ۳۷ درصد از اندازه اقتصاد اروپا را در درون خودش به گردش در می‌آورد.

این استاد دانشگاه خاطرنشان ‌کرد: به نظر می‌رسد هر اقتصادی باید از ظرفیت‌های خود تعریف مشخصی داشته باشد یعنی بداند اقتصاد پایه آن کشور مبتنی بر پایه خدمات مالی یا مدیریت انرژی و سرمایه‌گذاری‌های راهبردی است؟ یا اقتصادی مبتنی بر گردشگری و خدمات مسافرتی است؟

وی در ادامه بیان ‌کرد: بعد از آن ما باید آن حوزه مشخص را تعریف و ساختارهای آن را تقویت کنیم و سپس در پی کسب سرمایه‌گذاری باشیم.

شاه‌ویسی تصریح‌ کرد: در غیر این صورت ما یک سرمایه‌گذار سنتی با یک سرمایه‌گذاری بسیار محدود هستیم که نمی‌تواند قابلیت و کارآمدی خاصی را تعریف کند که قدرت مانور این اقتصاد بسیار محدود و شکننده است.

وی با اشاره به برخی از اقتصاد‌ها که چند پدیده ‌را در حوزه‌های اقتصادی برای جذب سرمایه تعریف می‌کنند، گفت: تنوع حوزه‌ای برای جذب منابع خارجی مقاومت اقتصادی هر اقتصاد را نسبت به سرمایه‌گذاری‌های مزمن افزایش داده تا آن اقتصاد کم‌تر دچار شوک‌های منطقه‌ای یا فرامنطقه‌ای شود.

 

این کارشناس اقتصادی در خاتمه با اشاره به جذب سرمایه‌گذاری پویا و مؤثر اظهار ‌کرد: جذب سرمایه باید براساس هدفگذاری‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان جامعه تعیین شود و رفتار خودش را با سایر حوزه‌های ساختاری کشور اعم از فرهنگی سیاسی و امنیتی و اقتصادی پیدا کند.