درآمد ۳ تا ۷ میلیونی متکدیان تهران!

مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران اعلام کرد درآمد ۳ تا ۷ میلیونی متکدیان تهران! مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران با اعلام این‌که ۵۰ درصد متکدیان جمع‌آوری شده نیاز مالی ندارند، گفت: میانگین درآمد تکدی‌گری در چهارراه‌های تهران، ٣ میلیون تومان است که در برخی از این چهارراه‌ها از جمله میدان توحید، چهارراه پارک‌وی، […]

مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران اعلام کرد

درآمد ۳ تا ۷ میلیونی متکدیان تهران!

مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران با اعلام این‌که ۵۰ درصد متکدیان جمع‌آوری شده نیاز مالی ندارند، گفت: میانگین درآمد تکدی‌گری در چهارراه‌های تهران، ٣ میلیون تومان است که در برخی از این چهارراه‌ها از جمله میدان توحید، چهارراه پارک‌وی، شهرک‌غرب و هفت‌حوض نارمک، به حدود ٧ میلیون می‌رسد.

به گزارش ایسنا، فرزادهوشیار پارسیان با بیان این که در حال حاضر متکدیان، شناسایی و دسته‌بندی شده‌اند، تصریح کرد: علاوه بر این کلونی و مکان زندگی این متکدیان را نیز شناسایی کرده‌ایم.

وی با اعلام این که بیش‌تر این متکدیان در منطقه هرندی و دره فرحزاد ساکن هستند، خاطرنشان کرد: اکثر این افراد در سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند، با این حال باید به این نکته توجه کرد که این افراد نه در حاشیه شهر، بلکه در قلب پایتخت سکونت دارند.

هوشیار با اعلام این‌که تکدی‌گری تنها معضل شهرهای ایران نیست، اظهار کرد: سبک زندگی متکدیان به گونه‌ایست که از پاکستان و افغانستان آغاز و تا فرانسه امتداد دارد و در واقع تکدی‌گری معضل شهرهای بزرگ دنیا است. مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران تأکید کرد: تکدی‌گری از جمله کلونی‌هاییست که در آن، اقتصاد منفی شکل می‌گیرد.

وی با اعلام این که ۵۰ درصد متکدیان جمع‌آوری شده، بدون نیاز مالی و به صورت حرفه‌ای به این شغل مشغولند، ادامه داد: پس از بررسی‌های صورت گرفته این واقعیت مشخص شد که این افراد نه تنها مسکین نیستند بلکه تکدی‌گری شغل آن محسوب می‌شود.

 

براساس گزارش تهران سما، وی با اعلام این که ۲۰ درصد متکدیان شهر تهران، اتباع بیگانه و خارجی هستند، تصریح کرد: همچنین ۳۵ درصد این متکدیان نیز گروه‌های خانوادگی، قومی و قبیله‌ای هستند که به این صورت به تکدی‌گری مشغول‌اند.