برگزاری سیزدهمین گردهمایی تعالی شرکت‌های گاز استانی به میزبانی شرکت گاز استان مرکزی

برگزاری سیزدهمین گردهمایی تعالی شرکت‌های گاز استانی به میزبانی شرکت گاز استان مرکزی سیزدهمین گردهمایی تعالی شرکت‌های گاز استانی، با حضور رییس امور بهره‌برداری مدیریت گازرسانی و رییس امور بهره‌وری و تحول اداری مدیریت منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران و نمایندگان شرکت‌های گاز استانی در اراک برگزار شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، در این گردهمایی، […]

برگزاری سیزدهمین گردهمایی تعالی شرکت‌های گاز استانی به میزبانی شرکت گاز استان مرکزی

سیزدهمین گردهمایی تعالی شرکت‌های گاز استانی، با حضور رییس امور بهره‌برداری مدیریت گازرسانی و رییس امور بهره‌وری و تحول اداری مدیریت منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران و نمایندگان شرکت‌های گاز استانی در اراک برگزار شد.

به گزارش مناقصه‌مزایده، در این گردهمایی، جواد‌مهندس، مدیرعامل این شرکت به ارایه گزارش از عملکرد شرکت گاز استان مرکزی پرداخت و ابراز امیدواری نمود، با برگزاری این گونه گردهمایی‌‌ها نسبت به تبادل دانش و تجربیات در حوزه‌های مختلف کاری و در حوزه تعالی سازمانی بین شرکت‌های گاز استانی و شرکت ملی گاز ایران شاهد ارتقای کیفیت در همه حوزه‌ها و جنبه‌های کاری باشیم. در ادامه جلسه هاشمی، رییس امور بهره‌برداری مدیریت گازرسانی و ادیب‌نیا رییس امور بهره‌وری و تحول اداری مدیریت منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران مطالبی در خصوص جایگاه نظام تعالی سازمانی در شرکت‌های گاز استانی و شرکت ملی گاز ایران همچنین باشگاه بهینه کاوی که منجر به تدوین سند استراتژیک مدیریت گازرسانی شد و دبیرخانه باشگاه بهینه کاوی به مرکزیت شرکت گاز استان اصفهان گزارش خود را ارایه کردند.