۱۹۴۵ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب استان خراسان‌جنوبی – احداث مدول

آگهی شناسایی و ارزیابی سرمایه‌گذار به منظور پیش فروش پساب طرح احداث مدول اول تصفیه‌خانه فاضلاب شهر قاین استان خراسان‌جنوبی شرکت آب و فاضلاب استان خراسان‌جنوبی در نظر دارد، مطابق دستورالعمل واگذاری طرح‌ها به شماره ۵۸۶۲۰۶ مورخ ۱۳۹۵٫۰۴٫۰۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به منظور احداث و توسعه طرح‌های فاضلاب در استان، نسبت به عقد قرارداد […]

آگهی شناسایی و ارزیابی سرمایه‌گذار

به منظور پیش فروش پساب طرح احداث مدول اول تصفیه‌خانه فاضلاب شهر قاین

استان خراسان‌جنوبی

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان‌جنوبی در نظر دارد، مطابق دستورالعمل واگذاری طرح‌ها به شماره ۵۸۶۲۰۶ مورخ ۱۳۹۵٫۰۴٫۰۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به منظور احداث و توسعه طرح‌های فاضلاب در استان، نسبت به عقد قرارداد واگذاری امتیاز استفاده از پساب در طرح احداث مدول اول تصفیه‌خانه فاضلاب شهر قاین استان خراسان‌جنوبی برای دوره زمانی محدود و معین با انجام فرایند مزایده و با شرایط ذیل، به سرمایه‌گذاری متقاضی اقدام نماید.

الف- خلاصه شرایط واگذاری:

– تعهد سرمایه‌گذار:

۱-    احداث تأسیسات تصفیه فاضلاب به ظرفیت متوسط ۸۴۸۱ مترمکعب در شبانه‌روز، انتقال پساب تا محل مصرف و اخذ مجوزهای مربوطه.

۲-    تأمین مالی سایر طرح‌های فاضلاب در سطح استان با صلاحدید سرمایه‌پذیر.

تعهدات سرمایه‌پذیر: تأمین و تحویل فاضلاب مطابق مشخصات مندرج در اسناد در طول دوره قرارداد و اخذ مجوزهای مربوطه و تعیین طرح‌هایی که باید از محل تأمین مالی سرمایه‌گذار احداث گردند.

حجم پساب قابل واگذاری: حداکثر ۹۳ لیتر در ثانیه (۶۴ لیتر در ثانیه در سال ۱۳۹۸ به ۹۳ لیتر در ثانیه در سال ۱۴۰۷ و سپس ثابت).

– محل تصفیه‌خانه در فاصله ۴ کیلومتری شمال شرقی شهر قاین و در پایین دست جاده قاین- حاجی‌آباد قرار دارد.

صاحب امتیاز/ سرمایه‌پذیر: شرکت آب و فاضلاب خراسان‌جنوبی.

مشاور: شرکت مهندسی مشاور طرح و توسعه راهبردی آرنا.

دوره تأمین مالی جهت احداث و دوره احداث: ۲۴ ماه.

دوره واگذاری امتیاز استفاده از پساب: ۱۵-۲۵ سال.

– اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیط‌‌زیست جهت احداث تأسیسات بعد از خروجی تصفیه‌خانه از ارگان‌های ذیربط به عهده سرمایه‌گذار می‌باشد.

ب- شرایط سرمایه‌گذاران:

سرمایه‌گذار: اشخاص حقوقی غیردولتی، دارای توان مالی و امکان تأمین سرمایه مورد نیاز و برنامه مشخص جهت استفاده از پساب.

ج- شرایط دریافت مدارک:

 

سرمایه‌گذاران متقاضی و واجد شرایط می‌توانند حداکثر تا ۱۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی در روزنامه، اسناد ارزیابی کیفی را با در دست داشتن معرفی نامه و مراجعه به شرکت آب و فاضلاب استان خراسان‌جنوبی دریافت و حداکثر تا روزشنبه مورخ ۹۵٫۰۷٫۰۳اسناد مذکور را تکمیل و در پاکت لاک و مهر و یا مهروموم شده به دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب استان خراسان‌جنوبی به نشانی: بیرجند- بلوار شهدای عبادی روبروی پست برق شرکت آب و فاضلاب خراسان‌جنوبی کد پستی: ۹۷۱۹۸۷۳۱۹۸ تحویل و رسید دریافت نمایند. تلفن: ۳۲۴۳۸۷۶۲-۳۲۲۲۶۳۰۰-۰۵۶