الگوی جدید قراردادهای نفتی ابلاغ شد

    یک روز پس از نشست غیرعلنی مجلس و وزیر نفت، معاون اول رییس‌جمهور، شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز را که به تصویب هیأت وزیران رسیده، برای اجرا ابلاغ کرد. به گزارش مهر، یک روز پس از پایان نشست غیرعلنی مجلس و وزیر نفت و با وجود انتقادهای گسترده […]

    یک روز پس از نشست غیرعلنی مجلس و وزیر نفت، معاون اول رییس‌جمهور، شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز را که به تصویب هیأت وزیران رسیده، برای اجرا ابلاغ کرد. به گزارش مهر، یک روز پس از پایان نشست غیرعلنی مجلس و وزیر نفت و با وجود انتقادهای گسترده کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و عدم اعمال ۱۱ بند از ۱۵ بند ملاحظات مقام معظم رهبری در قراردادهای توسعه بخش بالادستی صنعت نفت و گاز، اما معاون اول رییس‌جمهور دیروز شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز را که به تصویب هیأت وزیران رسیده، برای اجرا ابلاغ کرد.