تورم نقطه به نقطه بهمن ماه ۸٫۹ درصد شد

 مرکز آمار میانگین نرخ تورم در مناطق شهری را در بهمن ماه امسال ۱۱٫۸ درصد و تورم نقطه به نقطه را ۸٫۹ درصد اعلام کرد. به گزارش تسنیم، مرکز آمار ایران میانگین نرخ تورم در مناطق شهری را در بهمن ماه امسال ۱۱٫۸ درصد اعلام کرد که نسبت به دی‌ماه گذشته ۰٫۴ درصد کاهش دارد. […]

 مرکز آمار میانگین نرخ تورم در مناطق شهری را در بهمن ماه امسال ۱۱٫۸ درصد و تورم نقطه به نقطه را ۸٫۹ درصد اعلام کرد.

به گزارش تسنیم، مرکز آمار ایران میانگین نرخ تورم در مناطق شهری را در بهمن ماه امسال ۱۱٫۸ درصد اعلام کرد که نسبت به دی‌ماه گذشته ۰٫۴ درصد کاهش دارد.

همچنین در گزارش مرکز آمار تورم نقطه به نقطه در این دوره با ۰٫۶ درصد کاهش برابر با ۸٫۹ درصد اعلام شد.

براساس این گزارش، شاخص گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات، در این ماه به رقم۲۵۸٫۸ رسید که نسبت به ماه قبل ۰٫۶درصد کاهش یافت و شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها در ماه مورد بررسی به عدد ۲۵۶٫۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۰٫۷ درصد افت نشان می‌دهد.

شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها در بهمن ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷٫۷درصد افزایش دارد و نرخ تورم ۱۲ ماهه این گروه ۱۰٫۱ درصد ثبت شد.

شاخص گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در بهمن‌ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل۷٫۶ درصد افزایش داشت و درصد تغییرات این گروه در ۱۲ ماه منتهی به بهمن‌ماه ۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹٫۹ درصد است که نسبت به دی‌ماه ۱۰٫۱ درصد کاهش داشته است.

 

شاخص گروه عمده کالاهای غیر خوراکی و خدمات در بهمن ماه ۹۴ به رقم ۲۰۹٫۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۰٫۳ درصد کاهش داشت. میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل۹٫۵ درصد بود و نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به بهمن ماه ۹۴، نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۱۲٫۶ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ ماهه منتهی به دی ماه ۹۴ به میزان ۱۳٫۲ کاهش یافته است.